Finde sag i Danske Kancelli

Besvaret d. 24/08/2018

Spørgsmål

Jeg har fundet et brev af 1. okt 1554 i arkivskabte “Danske Kancelliets brevbøger” 1551-1555 under side 340f, sendt til et antal rigsråder, der blev bedt om at tage stilling til bl.a. uduelighed med mere. “De skulle afgive Dommen beskrevet” Teksten slutter med en henvisning til T 4 451 b.

Har prøvet at få noget frem med Daisy.
Hvordan finder jeg ud af om der er bevaret et svar fra undersøgerne?

Svar fra Rigsarkivet

Danske Kancelli, Tegnelser over alle lande 1545-1571, pakke B31C (bind IV, 1552-1556) er digitaliseret og  kan benyttes her (opslag 456 = folio 451b-452a).

I seddelregistraturen over Danske Kancelli, Indkomne breve og indlæg 1550-1554, er der med dateringen ”før 1. oktober 1554” en registrering af en ”Memorial om Befaling til gode Mænd om at forfare om den Tvedragt, der er mellem Borgmester og Raad og Menigheden i Thistedt…. Uden Datum og Underskrift”.

Den pågældende memorial (i vore dage ville man nok kalde den for et notat) findes i Danske Kancelli, Indlæg til registranterne samt henlagte sager 1534-1571, pakke B44C (1550-1555). Arkivserien er digitaliseret og  kan findes her.

Der ses ikke at være bevaret andet materiale om denne sag i Danske Kancellis arkiv.