Rejsepas udstedt til kartoffeltyskerne i 1763

Besvaret d. 15/11/2017

Spørgsmål

Jeg er p.t. ved at undersøge, hvilken myndighed, der i 1763 kan tænkes at have udstedt rejsepas til et antal af de såkaldte kartoffeltyskere fra den jyske alhede, der i ovennævnte år rejste ud af landet via Hjerting til Hamborg/Altona.
Jeg mener at vide, at det enten var præsterne eller herredsfogederne, der udstedte rejsepassene.
Kartoffeltyskerne boede i området omkring det nuværende Frederiks sogn men i 1763 var der ingen kirke. Da disse indvandrere var reformerte og derfor ikke var medlem af en dansk Luthersk menighed. Derfor tror jeg, at det kan have været herredsfogeden i Lysgård Herred, der har udstedt rejsepassene til de udrejsende i 1763.
Mit spørgsmål går på, om der i arkiverne findes kopier af de rejsepas, som herredsfogederne har udstedt?

Svar fra Rigsarkivet

Alhedens kolonis funktionærer

Der er desværre ikke bevaret arkivalier vedrørende udstedelsen af rejsepas i Lysgård-Hids Herredsfogeds arkiv fra 1700-tallet.
Det er dog næppe heller herredsfogeden, som har udstedt disse rejsepas, idet den opgave påhvilede Alhedens Kolonis funktionærer. I deres arkiv bør oplysninger om de pågældende ”kartoffeltyskeres” afrejse findes i arkivserien Pas og skudsmål m.m. 1742-1783

Se også den udførlige registratur over arkivalier vedrørende Hedekolonierne, navnlig side 13-16.