Forvalter på Egeskov 1867-1910

Besvaret d. 08/06/2018

Spørgsmål

Er ved at slægtsforske og har fundet ud af at en i mine børnebørns slægt har været forvalter på Egeskov.

Hvor finder jeg mere om det?

Svar fra Rigsarkivet

I Egeskov godsarkiv synes der ikke at være bevaret særskilt materiale vedrørende de ansatte – udover fæsterne, hvorom der findes fæsteprotokoller.

Ellers er arkivet mest centreret sig om godsets drift. Du kan se oversigten over arkivet (for perioden 1867-1910) her. Måske kan der være oplysninger i ”Folkebog og lønningsliste” og der kan være oplysninger i kassebøgerne, men ellers kan jeg ikke se arkivalier, hvori der kan findes oplysninger.

Det ser derfor ud til, du skal bruge de almindelige slægtsforsker-arkivalier (kirkebøger, folketællinger mv.) for at finde ud af mere om ham.