Hvad er Domkoncepter?

Besvaret d. 09/11/2017

Spørgsmål

Jeg er flere gange ved søgning i Daisy stødt på arkivalier benævnt “Domkoncepter”, men jeg er ikke klar over hvad domkoncepter egentlig betyder. Kan I hjælpe mig?

Svar fra Rigsarkivet

“Koncept” er en form for kladde. Domkoncepterne er kladder til domme.