Aflevering af klubblade til Rigsarkivet?

Besvaret d. 02/11/2017

Spørgsmål

Vi er en forsamling af flere bilklubber for engelske bilmærker, som alle har deres individuelle medlemsblade udgivet med forskellig frekvens.
Vi er kommet i tvivl om følgende:

1. Foreligger der et krav om, at man skal aflevere et eller flere numre af en klubs medlemsblade til Rigsarkivet?

2. Vi afleverer meget gerne eksemplarer af vores medlemsblade, men vil gerne vide om det er et krav, eller om der er tale om frivillighed?

Svar fra Rigsarkivet

I udgangspunktet skelner man mellem arkivalier som utrykt materiale og publiceret materiale.
Førstnævnte hører under arkivvæsenet, sidstnævnte under bibliotekerne. Er klubbladene trykt hos en bogtrykker, vil denne skulle aflevere eksemplarer til Det Kongelige Bibliotek.

Publicerer I selv, kan I kontakte Det Kongelige Bibliotek for at høre dem. Klubblade kan indgå i private foreningsarkiver, men det vil ofte kræve at der bevares mere, f.eks. mødereferater etc.
Om bilklubbernes arkiver vil blive vurderet som bevaringsværdige, tør jeg ikke sige.
I er velkommen til at udfylde blanketten her, så vil indsamlingsfolkene kigge på det.