Findes en oversigt over alle adoptioner?

Besvaret d. 27/06/2018

Spørgsmål

Findes der et centralt sted for bortadoptioner?

Der går vedvarende rygter om at min mormor fik en datter uden for ægteskab og at dette barn blev bortadopteret umiddelbart efter fødslen.
Det hævdes at barnet blev født i Esbjerg/Ribe Amt, men nu har jeg været alle KB’er igennem for Esbjerg og kan ikke finde noget der kan være passende.

Så derfor spørgsmålet – kan man se et register over alle bortadoptioner? Vi taler om ca. 1939-41 og hvis ja, har man lov til at se dette register?

Svar fra Rigsarkivet

Rigsarkivet har ikke noget register over adoptioner. Ankestyrelsens Familieretskontor har et register over alle adoptioner siden 1887 som er ordnet kronologisk efter adoptivbørnenes fødselsdato. Prøv at kontakte dem.

Selve adoptionssagen findes hos Rigsarkivet, men du skal selv kontakte ankestyrelsen for at få journalnummeret og myndighed (fx amt) på sagen.