Hvem er min farfars mor og far?

Besvaret d. 13/11/2017

Spørgsmål

Min farfar Svend Valdemar Johansen er født i 1899 på Den Kgl. Fødselsstiftelse. Ifølge kirkebogen 1899-1902, side 172 med løbenummer 776. Moderens løbenummer er 774. Efter hvad min far har fortalt, skulle moderen være en – måske tjenestepige – på Fyn og faderen en gårdmandssøn. Der fortælles dog også noget om en sognefoged på Fyn.

Svar fra Rigsarkivet

Den Kongelige Fødselsstiftelses fundats tillod kvinder, som var blevet gravide uden for ægteskab, at føde anonymt på stiftelsen og uden pligt til at oplyse barnefaderens navn. Det er stort set kun, hvis barnet efterfølgende blev udleveret til moderen, at det vil fremgå, hvem hun var. Faderen kan kun identificeres, dersom han senere vedgik faderskabet. Det er der ingen tegn på her.
Af stiftelsens Hovedprotokol fremgår det, at fødende nummer 774 i 1899 var en ugift kvinde på 30 år. Der er ingen yderligere oplysninger.

Vi har ikke umiddelbart kunnet finde barn nummer 776/1899 i Fødselsstiftelsens Udsætterprotokol.

Hvad angår adoptioner er Rigsarkivet på mere fast grund. Se Rigsarkivets vejledning om emnet.