Biografi om Einar Agerholm 1906-1945

Besvaret d. 14/10/2017

Spørgsmål

Jeg forsøger at samle materiale til en biografi (bog) om Einar Agerholm. Han blev født i Nykøbing Mors 1906, opvoksede som plejebarn og blev professionel bokser.
Han tabte kampen om europamesterskabet til tyskeren Gustav Eder i Forum i 1935. Einar Agerholm var en kort periode portner på Graasten Slot og derefter ansat som politibetjent i Odense.

Den 5. maj 1945 blev han Skuddræbt i ildkamp med HIPO-folk. På Rigsarkivets afdeling i Viborg er jeg i færd med at finde ud af, om jeg kan finde oplysninger om Einar Agerholms liv som plejebarn og morens indlæggelse og ophold på sindssygehospital. Den del har jeg indtil videre ikke haft større held med.

Jeg håber, Rigsarkivet kan give mig nogle fif om, hvordan jeg i arkivalierne, eller andre steder, finder materiale om Einar Agerholms gøren og laden som politibetjent i Odense. Gerne på en måde, så jeg ikke bare skyder med spredehagl og ulejliger Rigsarkivets medarbejdere unødig voldsomt.

Einar Agerholm i 1937 blev ansat som politibetjent under daværende Odense Kommune. Dengang og vist indtil 1938 var politiet et kommunalt anliggende. I 1942 blev han udnævnt til kriminalbetjent. Gik under jorden, da den tyske besættelsesmagten internerede det danske politi i 1944.
Blev kaldt til tjeneste natten til 5. maj 1945 – og altså skuddræbt på befrielsesdagen.

Jeg er interesseret i alt, der kan kaste en smule lys over Einar Agerholms arbejde som politibetjent. Politirapporter, retssager med ham som vidne, journaler, personalemappe etc. Jeg er naturligvis også stærkt interesseret i at få detaljeret viden om omstændighederne i forbindelse med Einar Agerholm død 5. maj 1945. Jeg har søgt under Odense Politi som arkivskaber, og der er et hav af arkivalier fra den periode. Det vil være halsløs gerning at begynde at søge i blinde.

Kan Rigsarkivet mon på nogen måde vejlede mig, så jeg kan indskrænke og målrette søgningen?

Svar fra Rigsarkivet

Det er korrekt, at politiet indtil 1938 primært var et kommunalt anliggende. Sager om Einar Agerholms ansættelse ved Odense Købstads Politi vil derfor indtil det år skulle søges i Odense Købstadkommunes arkiv, som findes på Historiens Hus i Odense.

Einar Agerholms virke i Odense Politi vil formentlig bedst kunne følges ved at gennemgå Odense Købstads Politis politiprotokol 1919-1941, pakke 2/3269 (1932-1941). Denne protokol er almindelig tilgængelig.

Endvidere Odense Købstads Politis anholdelsesprotokol 1935-1940. Også denne protokol er almindelig tilgængelig.

Odense Købstads Politis lange række af Fremlæggelser til politiprotokol 1923-1944 kunne rumme materiale af interesse. Her skal Du være opmærksom på, at pakkerne nummer 25/3300 til 313306 (fejl for 31/3306), som stammer fra årene 1942-1944, endnu ikke er frit tilgængelige. Du kan ansøge om tilladelse til at benytte dem ved hjælp af denne formular.

Det mest relevante materiale om Odense Kriminalpoliti vil formentlig være Odense Politi, Kriminalpolitiet (fra 1938 til 1950 kaldet Sikkerhedspolitiet), Anholdelsesprotokol 1941-1944.
Adgang til dette materiale kræver også tilladelse.

Tillige kriminalpolitiets rapporter fra 1940. Dette materiale er almindelig tilgængeligt.

Endvidere en omfattende række af Sikkerhedspolitiets rapporter 1940-1948, hvoraf de første 73 pakker dækker tiden frem til udgangen af 1945. Pakke 1 – 6, dækkende årene 1940-1942, er frit tilgængelige; det senere materiale kræver tilladelse.

Formentlig kunne Du også have interesse i at se på Odense Kriminalpolitis tjenestebøger 1939-1945. Også for dette materiale gælder, at arkivalier yngre end 1942 kræver adgangstilladelse.

Du har formentlig allerede fundet ham i Modstandsdatabasen, som har biografier over alle der mistede livet som følge af deres illegale arbejde. Men hvis ikke, så finder du siden om Einar Agerholm her.