Hjælp til at finde oplysninger om HIPO, ET og SS (2. verdenskrig)

Besvaret d. 27/06/2018

Spørgsmål

Jeg er efterkommer af en som var nazist og med i HIPO og ET i Danmark under 2. verdenskrig. Det er min morfar det drejer sig om. Han flyttede til Norge efter krigen.

Jeg har prøvet at søge selv, og jeg kan se, at der er mange dokumenter om HIPO og retsopgøret efter krigen. Er det digitaliseret? Kan jeg få hjælp til at finde noget om min morfar i arkivet?

Svar fra Rigsarkivet

Det er korrekt, at der findes meget materiale vedr. Hipo og retsopgøret. Det er materiale, som fortsat ikke er umiddelbart tilgængeligt, men man kan søge om tilladelse til at få lov til at se det.

Der er to ting du selv kan undersøge, hvis du besøger Rigsarkivets læsesal i København, nemlig:

  • Om der er ført en sag mod ham i Københavns byret. På læsesalen i København har vi et navneregister over alle dømte ved Købehavns byret i retsopgøret. Du kan få oversigten at se, ved at udfylde en søgemiddelerklæring på læsesalen. Henvend dig til vejlederen på læsesalen, så vil vedkommende hjælpe dig.
  • Om der blev rejst sag mod ham i retsopgøret. I arkivet fra Rigsadvokaten findes der et stort navneregister over alle der blev undersøgt i forbindelse med retsopgøret. Bestil den pakke der dækker hans navn.  Når du kommer på læsesale skal du underskrive en søgemiddelerklæring. Denne vil du få udleveret på læsesalen, før du får udleveret pakken.

Hvis du finder ham i et af navneregistrene kan du søge om tilladelse til at se sagerne dertil. Hvis du ikke har mulighed for at besøge læsesalen kan du blot søge om tilladelse til at se eventuelle sager om ham, og så vil vi undersøge om der findes en sag. Du kan søge om tilladelse ved at udfylde denne blanket.

Det er vigtigt, at du i ansøgningen skriver din morfars navn, fødselsdato, andre relevante oplysninger, samt hvorfor du vil se sagen.

Bemærk, denne fremgangsmåde gælder sager for alle unationale og landsvigere der blev straffet under retsopgøret (danske nazister, nazi-sympatisører, danske i tysk tjeneste, stikkere, tyske krigsforbrydere og dem der gjorde tjeneste ved østfronten).

Derudover er der skrevet meget om Hipo og ET: Den bedste er Håndlangerne.