Danske krigsfanger i russiske lejre 1941-1947

Besvaret d. 08/11/2017

Spørgsmål

I forbindelse med slægtsforskning er jeg stødt på to familiemedlemmer der var medlem af Frikorps Danmark. Den ene skulle være omkommet i en russisk fangelejr ved navn : Lejr 7149/2 Charkow omkring juli 1947.

Er der nogen oplysninger om disse fanger og lejre i Rigsarkivet og hvordan søger man?

Svar fra Rigsarkivet

I arkivafleveringen til Rigsarkivet i 1978 fra den danske ambassade i Moskva indgår der en del gruppeordnede sager af gruppe 6.U., som vedrører danske krigsfanger i Sovjetunionen efter Anden Verdenskrig.
Det fremgår ikke af registreringen, hvilke fanger sagerne drejer sig om.
Arkivalierne er i pakkerne nummer 409 til 411 (NB: Omnummereret i forhold til afleveringsfortegnelsen).

Et væsentligt større antal 6.U.-sager var omfattet af ambassadens arkivaflevering i 1965. Se afleveringsfortegnelsens sider 6-12.

Arkivalierne er i pakkerne nummer 324 til 326 (også disse pakker er omnummereret i forhold til afleveringsfortegnelsen).

Ambassadens aflevering i 1954 omfattede ikke nogen 6.U.-sager.

De nævnte arkivalier er ikke umiddelbart tilgængelige. Ansøgning om adgang til at benytte dem kan indgives ved hjælp af denne formular.

I arkivet fra Dansk Røde Kors findes et kartotek over eftersøgte under 2. Verdenskrig (1940-1949), hvor der blandt andet er kort vedrørende eftersøgninger i Sovjetunionen i pakke 52.

Adgang til dette materiale kræver skriftlig tilladelse fra Dansk Røde Kors’ Kommunikationsafdeling.