Kildepakker

Rigsarkivets Kildepakker retter sig mod studerende og deres undervisere. En kildepakke er en samling af originale arkivalier i digitaliseret form, som kan bruges til at belyse et bestemt historisk tema.

Arkivalierne er udvalgt fra Rigsarkivets samlinger af eksperter inden for de enkelte temaer – og de ligger bare og venter på at blive brugt som kildegrundlag for undervisning, opgaver, specialer eller forskning.

I de tematisk afgrænsede kildepakker får du ikke bare serveret en række arkivalier: der er også vejledningstekster, der fortæller dig om de forskellige arkivskabende institutioner og giver dig en første oversigt over, hvad du kan forvente at finde i arkivalierne.

Men derudover er kildematerialet ikke bearbejdet på forhånd, så der er masser af nyt at hente, som det måske kun er dig, der har set!