Tidslinjer – Kilder i historie

Rigsarkivets digitale tidslinjer for ungdomsuddannelserne er gratis og giver eleverne mulighed for selv at arbejde grundigt med kildekritik. Gennem arbejdet med originale kilder opøver eleven kritisk-analytiske, kreative og innovative evner og er selv med til at skabe forståelse og sammenhænge i centrale historiske begivenheder.

Kronologisk og kildenært

Tidslinjerne er en kronologisk opbygget samling af kilder, der belyser et centralt historisk emne fra flere forskellige vinkler. Hver tidslinje indeholder forskellige kilder med tilhørende niveaudelte arbejdsspørgsmål. Kilderne findes både i original og i transskriberet udgave. Kilder, billeder og arbejdsspørgsmål kan anvendes frit.

Tidslinjerne til gymnasium og HF understøtter historiefagets formål (stx-bekendtgørelsen 2017). Under hver tidslinje fremgår det hvilke kernestofområder emnet dækker.