Tidslinjer – Kilder i historie

I Rigsarkivets digitale tidslinjer for ungdomsuddannelserne kan du gå på opdagelse i originale kilder, samle viden og selv være med til at skabe forståelse og sammenhænge i centrale historiske begivenheder.

Tidslinjerne er en kronologisk opbygget samling af kilder, der belyser et centralt historisk emne fra flere forskellige vinkler. Hver tidslinje indeholder en bred vifte af forskellige kilder med tilhørende niveaudelte arbejdsspørgsmål. Det giver mulighed for selv at arbejde grundigt med kildekritik og give deres egen fortolkning af historien.

Kilderne findes både i original og i transskriberet udgave. Eleverne får derfor fornøjelsen af at se de smukke originale dokumenter samtidig med, at de, ved hjælp af transskriptionerne, støttes i at læse dem.

Tidslinjerne giver et grundigt indblik i kilderne, men beskriver ikke hele historien om fx den danske slavehandel. Det vil være en fordel at supplere med andre materialer, som historiebøger mv.

Tidslinjerne til gymnasium og HF understøtter historiefagets formål (stx-bekendtgørelsen 2017): Gennem arbejdet med historisk materiale opøver eleven kritisk-analytiske, kreative og innovative evner. Desuden vil eleverne via arbejdet med tidslinjerne komme igennem en række af de faglige mål og kernestofområderne, der er nævnt i stx-bekendtgørelsen 2017.

Se den engelske tidslinje til gymnasium og HF: The Danish slave trade