Gymnasiepakker

Væk ”detektiven” i eleverne og giv dem redskaber, der understøtter den historiefaglige undersøgelses- og skriveproces! Gymnasiepakkerne knytter sig til forskellige kernestofområder og giver mulighed for at arbejde med komplekse kildesæt og problemstillinger. Som lærer får du foruden adgangen til kilder også forslag til undervisningsforløb.

Gymnasiepakken De uønskede – sterilisation og kastration af “åndssvage” i 1930’ernes Danmark

Gymnasiepakken Dødsstraf  – og retten til liv

Gymnasiepakken Nielsine Nielsen – og retten til uddannelse

Gymnasiepakkerne bliver udarbejdet i samarbejde med gymnasielærere: Rigsarkivet finder og udvælger egnede kilder og skriver læsevenlige udgaver, erfarne gymnasielærere peger de bedste kilder ud og udarbejder forslag til undervisningsforløb, lektion for lektion, inkl. ideer til supplerende litteratur.

Hver enkelt gymnasiepakke er knyttet til et eller flere kernestofområder. Og inden for hver gymnasiepakke findes et eller flere kildesæt med tilhørende forslag til undervisningsforløb. Kildesættet er varieret sammensat både i henseende til kildetype og til synsvinkel på kildesættets problemstilling.

Kilderne findes både i original og i transskriberet udgave. Eleverne får derfor både oplevelsen af autenticitet og muligheden for rent faktisk at arbejde med kilderne.

Formålet med gymnasiepakkerne er, at eleverne skal

  • Forstå betydningen af en analytisk bearbejdelse (kildekritik m.m.) af historiske kilder, før de anvendes i en historisk fremstilling.
  • Forstå, at de overordnede problemstillinger og den metodiske bearbejdelse af de enkelte kilders indhold tilsammen styrer den historiske fremstilling.
  • Forstå, at selv om de faktiske forhold er ”sande”, er den historiske fremstilling en fortolkning, der kan diskuteres, også selv om forfatteren har forsøgt at være objektiv. Den vil for eksempel være skrevet ud fra en bestemt synsvinkel og være præget af den tid, den er skrevet i.
  • Øve sig i praksis i den historiefaglige proces fra indsamling og systematisering af kildematerialet over bearbejdelse og strukturering af materialet til en dokumenteret historisk fremstilling.

På den måde skal gymnasiepakkerne give eleverne øvelse i at udarbejde for eksempel en synopsis til en større skriftlig opgave eller et talepapir, som kan anvendes til mundtlig eksamen i historie.

Ideen er udviklet i nært samarbejde med gymnasielærere.