Tidslinjer for folkeskolen, gymnasium og HF – kilder i historie

I Rigsarkivets digitale tidslinjer kan du og din klasse gå på opdagelse i originale kilder, samle viden og selv være med til at skabe forståelse og sammenhænge i centrale historiske begivenheder.

Tidslinjerne er en kronologisk opbygget samling af kilder, der belyser et centralt historisk emne fra flere forskellige vinkler. Hver tidslinje indeholder en bred vifte af forskellige kilder med tilhørende niveaudelte arbejdsspørgsmål. Det giver eleverne mulighed for selv at arbejde grundigt med kildekritik og give deres egen fortolkning af historien.

Kilderne findes både i original og i transskriberet udgave. Eleverne får derfor fornøjelsen af at se de smukke originale dokumenter samtidig med, at de, ved hjælp af transskriptionerne, støttes i at læse dem.

Tidslinjerne giver et grundigt indblik i kilderne, men beskriver ikke hele historien om fx den danske slavehandel. Det vil være en fordel at supplere med andre materialer, som historiebøger mv.

FOLKESKOLEN


Genforeningen 1920
Se originale kilder der fortæller om dengang Sønderjylland blev forenet med Danmark.

Flygtninge, indvandrere og udvandrere 1700-2015
Se originale kilder der viser tilværelsen som fremmed i Danmark og som dansker i det fremmede.

Farlig Seksualitet 1700-2000
Se originale kilder, der viser kampen om danskernes seksualitet og identitet gennem tre århundreder.

Den danske slavehandel – tidslinje for folkeskolen
Se originale kilder om køb af slaver i Afrika, slavesejlads og slavehandel på de vestindiske øer.

Krigen i 1864 – tidslinje for folkeskolen
Se originale kilder om 1864. Mød generaler og soldater, der stod ansigt til ansigt med fjenden.

Kvindernes vej til stemmeret i 1915 – tidslinje for folkeskolen
Se originale kilder fra den første grundlov til de første kvinder bliver valgt ind i Folketinget.

Forsvar for demokrati – tidslinje for folkeskolen
Se originale kilder, der fortæller om Forsvaret for demokrati i mellemkrigstiden.

Invasionen 9. april 1940 – tidslinje for folkeskolen
Se originale kilder der fortæller om Invasionen 9. april 1940.

GYMNASIUM OG HF


Genforeningen 1920
Se originale kilder der fortæller om dengang Sønderjylland blev forenet med Danmark.

Den danske slavehandel
Se originale kilder der bl.a. fortæller om, hvordan slaver blev købt i Afrika og sejlet over Atlanten til de vestindiske øer.

Flygtninge, indvandrere og udvandrere 1700-2015
Se originale kilder der viser tilværelsen som fremmed i Danmark og som dansker i det fremmede.

Farlig Seksualitet 1700-2000
Se originale kilder, der viser kampen om danskernes seksualitet og identitet gennem tre århundreder.

Krigen i 1864 – tidslinje for gymnasium og HF
Se originale kilder fra generaler og menige soldater, der stod ansigt til ansigt med fjenden i 1864.

Kvindernes vej til stemmeret i 1915 – tidslinje for gymnasium og HF
Se originale kilder fra den første grundlov til de første kvinder bliver valgt ind i Folketinget.

National identitet i Sønderjylland – tidslinje for gymnasium og HF
Se originale kilder, der fortæller om Danmarks udvikling til den nationalstat, vi kender i dag.

Forsvar for demokrati – tidslinje for gymnasium og HF
Se originale kilder, der fortæller om Forsvaret for demokrati i mellemkrigstiden.

Invasionen 9. april 1940 – tidslinje for Gymnasium og HF
Se originale kilder der fortæller om Invasionen 9. april 1940.

ENGELSK TIDSLINJE TIL GYMNASIUM OG HF


The Danish Slave Trade
Online teaching material with historical sources about the Danish slave trade. There are sources about the purchase of slaves in Africa, the voyage across the Atlantic, and the slave trade on the three West Indian islands. The material can be used in history teaching in the primary school.