Hvor finder du Danmarkshistorien?

Kom på tur i Rigsarkivets magasiner. Her kan eleverne se, hvor kilderne til viden om Danmarkshistorien findes. I den forbindelse kigger vi nærmere på en beretning, fotos og en politirapport fra besættelsesårene 1940-45.

Undervisningstilbud fra Rigsarkivets skoletjeneste

I dette tilbud bliver eleverne præsenteret for og indført i, hvordan man undersøger og arbejder med historien. Tilbuddet beskæftiger sig derfor med brugen, fortolkningen og vurderingen af kilder.

Temaet beskæftiger sig med tiden under den tyske besættelse af Danmark. Her bliver eleverne introduceret til fredsbesættelsen og forskellige former for modstand, hvorfra fokus bliver på sabotage som våben i modstandskampen.

Eleverne bliver præsenteret for de mest anvendte kildekritiske begreber, som de skal bruge på to kilder omhandlende den samme sabotagehandling på Citroënfabrikken, Sydhavnen den 24. juli 1943. Den første er en beretning fra modstandsmanden ”Tom”, som beskriver sabotagehandlingen fra dennes side, og den anden er en politirapport vedrørende opklaringen af samme fra Københavns Opdagelsespoliti.

Inkluderet i tilbuddet er en tur på magasinet, hvor eleverne ser eksempler på autentiske arkivalier.

Klassetrin: 6.-8. klasse

Fag: Historie

Forberedelse: Ikke nødvendigt, men en kort introduktion til besættelsestiden og modstandsgrupper er en fordel.

Varighed: 1,5 time

Pris: Gratis

Relation til kanonpunkter: Demokrati under Anden Verdenskrig (demokratikanon)

Fælles mål

Historie – Kompetencemål: Kronologi og sammenhæng: Eleverne kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.

Historie – Kompetencemål: Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden. Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden.

Faglige læringsmål

Eleverne får viden om en sabotagehandling, modstandsfolk og politiets funktion under besættelsestiden ud fra kilder som fx en beretning, en politirapport og fotos.

Eleverne vil ved hjælp af deres kendskab til kildekritiske begreber og fagord kunne vurdere værdi og troværdighed af disse forskellige kilder og udtrykke sig mundtligt om dem.

Øvrige læringsmål

Eleverne får kendskab til Rigsarkivet som institution og en fornemmelse af, hvad et arkiv er, og hvad det kan bruges til.

Eleverne får desuden lov til at se autentiske arkivalier, som styrker deres forståelse af, hvilken slags kilder der befinder sig på arkivets magasiner, hvad man kan bruge dem til, og hvilken viden man kan få ud af dem. Eleverne får udfordret deres forståelse af, hvordan man arbejder med historie.

Book et forløb

Hvis du ønsker at booke et undervisningsforløb, så kontakt os på mail: skoletjeneste@sa.dk eller ring til Solvej Pedersen på telefon 41717308 alle hverdage mellem klokken 8 og 13.