Stamtræet

Stamtræet er en web-app fra Rigsarkivet, der lader eleverne udforske deres eget og almindelige historiske personers stamtræ samtidig med, at de lærer om historiske begivenheder.

Eget stamtræ

Det personlige stamtræ henvender sig til elever i 3.-4. klasse, som skal lave deres eget stamtræ. Eleven starter med at udfylde oplysninger om sig selv, tage et foto af sig selv eller indsætte en figur. Herefter bygger eleven videre på sit stamtræ med de relationer, som er vigtige i lige netop den enkeltes familie.

I relation til det personlige stamtræ er der fire tegneseriestriber, der beskriver forskellige familietyper. Tegneseriestriberne kan bruges som optakt til en diskussion af forskellige familieformer.

Historiske stamtræer

Det historiske stamtræ henvender sig til elever i 5.-6. klasse, og her skal eleven udfylde et foruddefineret stamtræ på baggrund af afskrifter af kirkebøger. Udgangspunktet for disse stamtræer er tre generationer af forfædre til de syv børn, der arbejdes med i undervisningsmaterialet Aargang 0. I takt med at træet udfyldes, dukker historiske begivenheder op, som kan have været relevante for den konkrete person.

Historiekanon og Uni-login

Materialet lægger op til en diskussion af, hvordan de historiske begivenheder påvirkede det barn, der arbejdes med. Alle punkterne fra historiekanonen er repræsenteret. Når hele træet er udfyldt, kan læreren vælge at lade eleverne besvare en quiz, der tager udgangspunkt i de historiske begivenheder eleven har arbejdet med.

Stamtraet.dk er gratis at bruge og er knyttet op på Uni-login. Det vil sige, at hvis man ønsker at gøre brug af stamtræet, kræver det, at ens skole har accepteret UNI-logins dataaftale. Den udsendes fra Rigsarkivets partner html24 ved henvendelse til Rigsarkivet på mail stamtraet@sa.dk

Brug stamtræet her

Linker til hjemmesiden Stamtræet