Sønderjyske kirkebøger og personregistrering – Kom godt i gang!

Kirkebøger fra Sønderjylland findes hos Rigsarkivet fra slutningen af 1500-tallet til ca. 2000, og personregistre fra 1874 til ca. 2000. Rigsarkivet har desuden mikrokort af sydslesvigske kirkebøger frem til ca. 1876.

Kirkebøger indeholder oplysninger om

 • Fødte
 • Konfirmationer (fra 1736)
 • Viede
 • Døde

De ældre kirkebøger kan også indeholde oplysninger om

 • Introduktion (efter en kvinde har gjort barsel)
 • Altergang
 • Trolovelser
 • Offentlige skriftemål

Det skal du vide

For at finde en indførsel om en person i en kirkebog, skal du kende:

 • Sogn (sted) hvor registreringen er foretaget
 • Årstal for den kirkelige handling
 • Navn på den person indførslen omhandler

Tip: Kender du stedet, hvor begivenheden fandt sted, men ikke sognets navn, kan du finde navnet på DigDag.

Her skal du søge

Kirkebøger skal findes i sognearkiverne.

Klik på den relevante periode for den indførsel, du leder efter, og se, hvad du skal gøre for at finde den.

Vær opmærksom på, at der gælder andre forhold i resten af Danmark end i Sønderjylland. Se Rigsarkivets vejledning til kirkebøger.

+ Åben alle- Luk alle
 • Frem til 1874
  1. Gå til de skannede kirkebøger på Arkivalieronline.
  2. Vælg sogn.
  3. Benyt Hovedministerialbog eller Kontraministerialbog.
  4. Kirkebøgerne er ført kronologisk som begivenhederne fandt sted og evt. systematisk efter begivenhedernes art, herunder fødte, konfirmerede, viede, tilgange (dvs. tilflyttede), afgange (dvs. fraflyttede) og døde. På Arkivalieronline kan begivenhederne være forkortet F, K, V, D.

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet er tilgængeligt på Arkivalieronline.

 • 1874-1925

  I 1874 indførte den preussiske regering en borgerlig registrering af fødsler, vielser og dødsfald. Denne fortsatte efter genforeningen i 1920.

  Præsterne førte stadig kirkebøger, men de er sekundære som kilder til personregistreringen i Sønderjylland.

  Gør følgende for at finde en personregisterindførsel:

  1. Gå til de skannede personregistre på Arkivalieronline.
  2. Vælg personregisterfører. Bemærk at personregisterkredsene stort set er lig med sognene.
  3. Vælg det register, der passer med den begivenhed, du leder efter: fødte, viede eller døde.
  4. Personregistret er ført kronologisk, og hver registrering er foretaget på en selvstændig side. For vielser dog over to sider.

  Gør følgende for at finde en indførsel i kirkebogen:

  1. Gå til de skannede kirkebøger på Arkivalieronline.
  2. Vælg sogn.
  3. Benyt Hovedministerialbog eller Kontraministerialbog.
  4. Kirkebøgerne er ført systematisk efter begivenhedernes art i rækkefølgen fødte, konfirmerede, viede og døde, og under de enkelte begivenheder kronologisk som begivenhederne fandt sted. På Arkivalieronline kan begivenhederne være forkortet F, K, V, D.

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet er tilgængeligt på Arkivalieronline.

 • 1926-1960/61

  I 1874 indførte den preussiske regering en borgerlig registrering af fødsler, vielser og dødsfald. Denne fortsatte efter genforeningen i 1920, men fra 1926 fik præsterne igen vielsesmyndighed. Nu foregår indførsel af vielser som i det øvrige land. Se også vores vejledning til borgerlige ægteskabsbøger.

  Gør følgende for at finde en personregisterindførsel:

  1. Gå til de skannede personregistre på Arkivalieronline.
  2. Vælg personregisterfører. Bemærk at personregisterkredsene stort set er lig med sognene.
  3. Vælg det register, der passer med den begivenhed, du leder efter: fødte eller døde.
  4. Personregistret er ført kronologisk, og hver registrering er foretaget på en selvstændig side.

  Gør følgende for at finde en indførsel i kirkebogen:

  1. Gå til de skannede kirkebøger på Arkivalieronline.
  2. Vælg sogn.
  3. Benyt Kontraministerialbog.
  4. Kirkebøgerne er ført systematisk efter begivenhedernes art i rækkefølgen fødte, konfirmerede, viede og døde, og under de enkelte begivenheder kronologisk som begivenhederne fandt sted. På Arkivalieronline kan begivenhederne være forkortet F, K, V, D.

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet er tilgængeligt på Arkivalieronline (kirkebøger).

 • 1960/61-1973

  Gør følgende for at finde en personregisterindførsel:

  1. Gå til arkivdatabasen Daisy.
  2. Skriv personregisterførerens navn i feltet Arkivskaber, og klik på ”Søg i Daisy”. Bemærk at personregisterkredsene stort set er lig med sognene.
  3. Klik på ”Vis arkivserier” ud for den rette personregisterfører.
  4. Klik dig ind på det register, der passer med den begivenhed, du leder efter: fødte eller døde.
  5. Ud for medietypen Original, Papir m.m. vælger du ”Vis indhold”.
  6. Find den rette periode, og klik på ”Start bestilling”.
  Arkivskaber XX Personregisterfører
  Arkivserie Biregister

  Gør følgende for at finde en indførsel i kirkebogen:

  1. Gå til arkivdatabasen Daisy .
  2. Skriv sognets navn i feltet Arkivskaber, og ordet kontraministerialbog i feltet Arkivserie. Klik på ”Søg i Daisy”.
  3. Klik dig ind på arkivserien Kontraministerialbog.
  4. Ud for medietypen Original, Papir m.m. vælger du ”Vis indhold”.

  Find den rette type af begivenhed inden for den rette periode, og klik på ”Start bestilling”.

  Arkivskaber XX Sogn
  Arkivserie Kontraministerialbog

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet skal bestilles via Daisy og ses på Rigsarkivets læsesal i Aabenraa. Optegnelserne om døde findes dog på Arkivalieronline til 1969 (se ovenstående periode).

 • 1974-2006

  Som en konsekvens af kommunalreformen i 1970 sammenlagdes de gamle registreringsdistrikter med virkning fra 1974, så disse kom til at være sammenfaldende med de nye primærkommuner. Vær opmærksom på, at ikke alle registre fra denne periode endnu er afleveret til Rigsarkivet.

  Gør følgende for at finde en personregisterindførsel:

  1. Gå til arkivdatabasen Daisy.
  2. Skriv primærkommunens navn i feltet Arkivskaber, og klik på ”Søg i Daisy”.
   Bemærk at hvor man indtil 1978 registrerede fødsler og dødsfald i den primærkommune hvor de fandt sted, registreredes begivenhederne fra 1978 i henhold til bopæl (ved fødsler altså forældrenes eller moderens bopæl).
  3. Klik på ”Vis arkivserier” ud for den rette personregisterfører.
  4. Klik dig ind på det register, der passer med den begivenhed, du leder efter: fødte eller døde.
  5. Ud for medietypen Original, Papir m.m. vælger du ”Vis indhold”.
  6. Find den rette periode, og klik på ”Start bestilling”.
  Arkivskaber XX Primærkommune
  Arkivserie Biregister

  Tip: Find kommunen (primærkommunen) gennem sitet DigDag .

  Gør følgende for at finde en indførsel i kirkebogen:

  1. Gå til arkivdatabasen Daisy.
  2. Skriv sognets navn i feltet Arkivskaber, og ordet kontraministerialbog i feltet Arkivserie. Klik på ”Søg i Daisy”.
  3. Klik dig ind på arkivserien Kontraministerialbog.
  4. Ud for medietypen Original, Papir m.m. vælger du ”Vis indhold”.
  5. Find den rette type af begivenhed inden for den rette periode, og klik på ”Start bestilling”.
  Arkivskaber XX Sogn
  Arkivserie Kontraministerialbog

  I Daisy eller på Arkivalieronline

  Materialet skal bestilles via Daisy og ses på Rigsarkivets læsesal i Aabenraa.

 • Sydslesvigske kirkebøger

  På alle Rigsarkivets læsesale kan du låne mikrokort af sydslesvigske kirkebøger frem til ca. 1876.

  Mikrokortene stilles til rådighed efter en aftale med Nordelbisches Kirchenarchiv i Kiel, og der gælder helt særlige regler for benyttelser af mikrokortene.

  Pdf-ikonFind reglerne for benyttelse, og se sognekort i folderen om Sydslesvigske kirkebøger.

  Pdf-ikonEr du i tvivl om, hvilket provsti et sydslesvigsk sogn hører under, kan de se det i listen her.

Om kirkebøger

Kirkebogsførelsen i det gamle hertugdømme Slesvig kan følges længere tilbage end i kongeriget. De ældste bevarede kirkebøger i Sønderjylland er således anlagt i slutningen af 1500-tallet. Den ældste kirkebog er fra 1573 (Hjordkær sogn ved Åbenrå), og i de hertugelige dele af Slesvig skulle der føres kirkebøger ifølge en forordning af 6. marts 1612. De ældste kirkebøger er ikke ført på faste skemaer, men fra 1763 blev registreringerne mere systematiske med faste skemaer, ligesom kirkebøgerne fra 1775 skulle føres i to eksemplarer.

Efter at Sønderjylland i 1864 var blevet en del af Preussen, blev der i 1874 indført borgerlig civilstandsregistrering af fødsel og død og vielser. Ordningen administreredes af det såkaldte »Standesamt«, på dansk personregister, ledet af en personregisterfører. Der førtes dog stadig kirkebøger med registrering af kirkelige handlinger.

Ved Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 bevaredes personregistrene i Sønderjylland, idet præsterne dog fik vielsesmyndighed igen fra 1926.

Det må du se

Kirkebøger efter 1925 kan indeholde CPR-numre og er derfor omfattet af en tilgængelighedsfrist på 100 år.

Kirkebøger der er

 • mere end 50 år gamle
 • eller kun indeholder indførsler om døde og er mere end 10 år gamle

kan benyttes med speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen. Ansøgningen behandles med det samme.

Du kan også søge om tilladelse til at benytte kirkebøger der er mindre end 50 år gamle. Ansøgningen skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.

De kirkebøger, vi stiller til rådighed på Arkivalieronline, er gennemgået, og eventuelle personnumre er sløret.

Kirkebøger udskrevet senere end 1925, og som du får at se på læsesalen enten med speciel tilladelse eller en godkendt adgangsøgning, må ikke scannes, fotokopieres eller affotograferes.

Tip – søgbare kirkebøger 1812-1918

Rigsarkivet har indgået en aftale med det amerikanske selskab Ancestry, og kirkebøgerne 1812-1918 er derfor blevet tilgængelige i indtastet form. Det er med andre ord nu muligt at søge i kirkebøgerne på fx et navn – helt gratis.

Søgningen foregår på Ancestrys hjemmeside. Bemærk at søgesiden ikke er tilgængelig på dansk.

Du finder en vejledning til søgning i de danske kirkebøger hos Ancestry her.

Læs mere om aftalen her.