Lægdsruller

Lægdsruller og søruller er fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren eller flåden.

Lægdsruller og søruller kan bruges til at følge mænds flytninger eller få oplyst hvor de var soldat.

Se vejledning til lægdsruller