Rigsarkivets Indtægtdækkede Virksomhed

Områdeleder Jesper Steffensen

Den indtægtsdækkede virksomhed ved Rigsarkivet yder mod betaling service, som Rigsarkivet ikke kan yde indenfor rammerne af sin ordinære bevilling.  Den indtægtsdækkede virksomhed tilbyder først og fremmest at klargøre papirarkiver til aflevering til Rigsarkivet (ordning) og at foretage undersøgelser i samlingerne (dokumentation), men kan bl.a. også tilbyde scanning og forskellige former for særlig service til forskere.

Dokumentationen

Dokumentationsopgaverne udføres ved alle Rigsarkivets enheder, og der løses således på landsplan omkring 7.000 opgaver for private og myndigheder om året. Der er tale undersøgelser i forbindelse med arveforhold, køb og salg af fast ejendom (servitutter), fødselstidspunkter og andre spørgsmål, som på den ene eller anden måde måske kan besvares med udgangspunkt i Rigsarkivets samlinger.

Ordningen

Ordningen af arkiver gennemføres for især statslige myndigheder, der er i færd med at aflevere deres arkiver til Rigsarkivet. Den indtægtsdækkede virksomhed kan tilbyde rensning, ordning og pakning af de bevaringsværdige arkivalier der skal afleveres. Det der er kendetegnende ved ordningsopgaverne er at der udføres opgaver som myndigheden i høj grad selv ville kunne håndtere i fald ressourcerne er til det. Foruden den fysiske håndtering af arkivalier tilbydes også konsulentbistand til myndigheder, der ønsker en oprydning i deres arkiv.