Rigsarkivets tilsyn i 2020

Rigsarkivet fører i 2020 et tilsyn med statslige myndigheders dokumentation. Statslige myndigheder skal oplyse, hvad de har af it-systemer og papirarkivalier.

Formålet med tilsynet er at indhente viden om statslige myndigheders dokumentation: Er alle it-systemer anmeldt til Rigsarkivet, hvilke teknologier anvendes? Hvilke papirsager har I, og opbevares de på betryggende vis? Rigsarkivet bruger oplysningerne til at planlægge statslige myndigheders kommende afleveringer.

Statslige myndigheder får d. 24. februar 2020 en mail med link til spørgeskema om hhv papirarkivalier og it-systemer. Spørgeskemaet skal være besvaret inden d. 2. april 2020.

Rigsarkivet afholder informationsmøder om tilsynet og de opgaver, som statslige myndigheder har i den forbindelse:

  • Torsdag d. 17. december 2019 (er afholdt)
  • Torsdag d. 9. januar 2020 (er afholdt)
  • Tirsdag d. 14. januar 2020 (er afholdt)

Kontakt

Vi besvarer spørgsmål om tilsynet hver dag mellem kl. 9 – 15. Derudover kan I sende os en mail med jeres spørgsmål.

Telefon: 41 71 74 12
Epost: tilsyn2020@sa.dk

Vi anbefaler, at I deltager i informationsmødet, hvis I har spørgsmål til tilsynet.

Vejledninger

  Vejledning til spørgsmål om it-systemer (udkast)

Vejledning til spørgsmål om papirarkivalier (udkast)

Rigsarkivets oplæg fra informationsmøder:

Pdf-ikon Formål og lovhjemmel

Pdf-ikon Opgaver og tidsplan

Pdf-ikon Spørgsmål til it-systemer

Pdf-ikon Spørgsmål til papirarkivalier