Københavns Universitet immatrikuleringer 1670-1690

Besvaret d. 25/06/2018

Spørgsmål

Jeg søger min forfader Johan Georg Kanneworff, der efter sigende skulle have været immatrikuleret Københavns Universitet for nogle hundrede år siden.
Han er født i 1655 i Thüringen. Perioden på Universitetet må være i perioden 1670-1690.
Kan I give mig anvisning på, hvilke arkivalier jeg skal se i?

Svar fra Rigsarkivet

Studentermatriklen for Københavns Universitet kan du finde og bestille i arkivdatabasen Daisy.

Der findes også en trykt udgave af dele af matriklen.

Det findes ligeledes en skannet ældre vejledning til arkivet efter Københavns Universitet som befinder sig på Rigsarkivet.

Se alle svar Stil nyt spørgsmål