onsdag 6. maj. 2015

Rigsarkivet er vært for 320 arkivspecialister på De Nordiske Arkivdage 2015

Pressemeddelelse fra Rigsarkivet d. 6. maj 2015 - Arkivprofessionelle fra Island, Norge, Finland, Sverige, Grønland, Færøerne, Ålandsøerne og Danmark samles for 24. gang til Nordiske Arkivdage den 6-8 maj 2015. Denne gang foregår det i København, hvor Rigsarkivet er vært for arrangementet.

Nordiske Arkivdage 2015

I disse dage samles 320 personer fra det fælles nordiske arkivsamfund i Danmark til foredrag, videndeling og interessante diskussioner om den arkivalske kulturarv på Rigsarkivet på Nordiske Arkivdage 2015.

Det er 44 år siden, at der sidst blev afholdt Nordiske Arkivdage i København. Rigsarkivar Asbjørn Hellum, fra Rigsarkivet i Danmark, udtaler:
”Jeg ser frem til tre inspirerende dage, hvor vi i fællesskab skal behandle emner som er helt afgørende for både sikringen, bevaringen og formidlingen af den arkivalske kulturarv i Norden. Det er emner som tyverisikring af arkivalierne, digitalisering af den skriftlige kulturarv, brugerinddragelse og crowdsourcing samt det svære krydsfelt mellem samfundsmæssige interesser og personlige rettigheder. Det er 44 år siden, vi samledes i København sidst, men det Nordiske samarbejde er bestemt ikke blevet mindre vigtigt siden dengang. De Nordiske Arkivdage styrker sammenholdet og den løbende udvikling af det moderne arkiv.”

Oplægsholdere og program

Til De Nordiske Arkivdage kan deltagerne blandt andet høre den tidligere britiske nationalarkivar, Oliver Morley, der er en af keynote talerne, fortælle om arkivernes rolle i det moderne og snart fuldt digitaliserede samfund.

Professor dr. jur. Peter Blume, fra Københavns Universitet, vil dykke ned i spørgsmålet om persondatabeskyttelse og konsekvenserne heraf – et aktuelt emne, der også berører den kommende EU-forordning om persondata.

Andre oplægsholdere er Ulrik Langen, professor ved Københavns Universitet, der bringer arkivalier og moderne historiefortællinger på dagsordenen, samt Mia Ridge, Ph.D., The Open University (UK), der vil fortælle om crowdsourcing af vores fælles skriftlige kulturarv.

Kontaktpersoner

Områdeleder, HR og Ledelsessuppert, Rigsarkivet: Ole Magnus Mølbak Andersen, telefon 41 71 73 11, omma@sa.dk.

Presseansvarlig, Rigsarkivet: Julie Avery, telefon 41 71 72 41, jav@sa.dk.