fredag 4. nov. 2016

Fynske dødsattester – gør kulturarven tilgængelig som frivillig

Pressemeddelelse fra Rigsarkivet d. 4. november 2016.

Hvad døde folk af i gamle dage? Hvor og hvornår døde dine fynske slægtninge? Ved at afskrive gamle dødsattester kan man bl.a. hjælpe slægtsforskere og forskere i sundhed og blive klogere på fortiden.

”Afdøde, om hvem det er oplyst, at han var forfalden til overdreven nydelse af spiritus, fandtes siddende livløs i sit køkken.” Sådan står der på én af de mange dødsattester fra Fyn, der er affotograferet, og som frivillige nu kan sidde hjemme i stuen og indtaste. Som regel er attesterne dog mere udramatiske, selvom der også kan ligge dramatiske livshistorier bag dødsårsager som lungebetændelse og tuberkulose.

Historien bliver tilgængelig

Vil man vide, hvad oldemor døde af, har man traditionelt skullet forbi en af Rigsarkivets læsesale for at se dødsattesten. I lang tid har medlemmer af foreningen DIS-Odense imidlertid haft mange dødsattester ude af arkivæskerne og affotograferet dem, så de kunne blive tilgængelige digitalt på Rigsarkivets portal Arkivalieronline blandt kirkebøger, folketællinger og andre spændende kilder. Mette Fløjborg fra DIS-Odense fortæller:

”Vi har affotograferet dødsattesterne for at hjælpe slægtsforskere, der gerne vil vide mere om deres familie. Det er en stor opgave, og vi er fortsat i gang. Det er blevet ekstra sjovt nu, hvor attesterne også bliver indtastet, så man nemmere kan søge i dem.”

Og hvad får man så ud af det selv som frivillig indtaster? Som Mette også siger, så bliver man jo f.eks. god til at læse gammel håndskrift, og det kan hjælpe en i ens egen slægtsforskning. Man støder på sjove historier og kommer på den måde tæt på fortiden. Endelig kan man jo godt være stolt over at bidrage til at gøre din, min og vores historie tilgængelig.

Frivillige hjælper sundhedsforskningen

De frivillige, der afskriver dødsattesterne, er en del af en international trend, hvor privatpersoner i stigende grad hjælper forskere ved at gøre en indsats. Med et engelsk udtryk kaldes det for citizen science. Det kan indebære alt muligt fra at studere fotos fra rummet til at se efter fugle og blomster i naturen. I det nye projekt med dødsattesterne handler det om at afskrive historiske dokumenter, så man nemt kan søge i teksten, og så andre end dem, der er trænede i at læse gammel håndskrift, kan bruge historien.

Det er ikke kun slægtsforskere, der kan få glæde af de afskrevne kilder. Også forskere i sundhed kan bruge de historiske oplysninger fra dødsattesterne. Professor Knud Juel har som forsker ved Statens Institut for Folkesundhed arbejdet med det såkaldte dødsårsagsregister, der dækker perioden fra 1943 og frem. Han glæder sig over, at ældre dødsattester nu også bliver let tilgængelige.

”Vi bruger bl.a. oplysningerne til at undersøge, om Danmark klarer sig specielt godt eller dårligt i forhold til udlandet, så vi kan kigge på de bagvedliggende årsager. Det handler også om at se, hvilke dødsårsager, der kommer til, og hvilke der forsvinder. Hvad er det, der gør, at vi lever længere i dag, end for 100 år siden?”

Ved tasterne

Indtastere sidder typisk hjemme ved deres egne computere, men Rigsarkivet har eller er i færd med at oprette såkaldte tastegrupper på alle sine afdelinger i Aabenraa, Viborg, København og Odense. Der er der mulighed for at møde andre indtastere og udveksle erfaringer. Kommer man ikke lige forbi Rigsarkivet, kan man deltage i det digitale fællesskab på Rigsarkivets tastesupport på Facebook.

Der er også andre projekter, man kan bidrage til som frivillig indtaster, f.eks. indtastning af folketællinger, kilder fra Dansk Vestindien og ansøgninger om erindringsmedaljer for deltagere i krigene 1848-50 og 1864.

Mere information

Der er flere oplysninger om de projekter, man kan deltage i her

Man kan også skrive til crowd@sa.dk eller ringe på 41 71 73 00 tirsdag og torsdag kl. 9-12.

Arkivalieronline får man adgang til via adressen www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline – se originale dokumenter på nettet. Lige nu kan man se de indtastede dødsattester på https://cs.sa.dk/. I 2017 bliver det også muligt at søge i de indtastede oplysninger via www.sa.dk/find.

Kontaktperson: Arkivar/crowdsourcingkoordinator Louise Karlskov Skyggebjerg, loks@sa.dk.

Fotos

Find pressefotos her

Bestil til læsesal

I arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal. Søgeresultaterne vises i Daisy.

Avanceret søgning i Daisy Log ind

Se arkivalier online

På Arkivalieronline finder du alle digitaliserede dokumenter. Når du vælger et emne nedenfor, sendes du til Arkivalieronline.