Udbud

Rigsarkivet gennemfører løbende udbud af de opgaver, som med fordel kan løses af eksterne leverandører.

Alle statsinstitutioner er forpligtede til at gennemføre udbud af alle de opgaver, der vurderes at kunne løses af en ekstern leverandør jf. Finansministeriets cirkulære af 13. oktober 2010 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver. (Retsinformation)

Rigsarkivet gennemfører alle udbud i overensstemmelse med reglerne i EU’s udbudsdirektiver og den nationale lovgivning på området.

 

Aktuelle udbud:

Der er i øjeblikket ingen aktuelle udbud.