Udbud

Rigsarkivet gennemfører løbende udbud af de opgaver, som med fordel kan løses af eksterne leverandører.

Alle statsinstitutioner er forpligtede til at gennemføre udbud af alle de opgaver, der vurderes at kunne løses af en ekstern leverandør jf. Finansministeriets cirkulære af 13. oktober 2010 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver. (Retsinformation)

Rigsarkivet gennemfører alle udbud i overensstemmelse med reglerne i EU’s udbudsdirektiver og den nationale lovgivning på området.

 

Aktuelle udbud:

24/7-2017

Rigsarkivets udbud af flytning af arkivalier fra Slotsholmen til Kalvebod Brygge samt intern flytning af arkivalier på Kalvebod Brygge

Opgaven

Rigsarkivet udbyder flytning af arkivalier fra Slotsholmen til Kalvebod Brygge samt intern flytning af arkivalier på Kalvebod Brygge.

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU udbud.

Tidsplan

I udbudsbetingelsernes pkt. 3.3 fremgår udbuddets forventede tidsplan. Afvigelser i den forventede tidsplan vil blive annonceret på denne side. Det er leverandørernes eget ansvar at holde sig opdateret.

NB: Ny revideret tidsplan pr. 11. august 2017 (PDF)

Tilbudsfrist er d. 31. august 2017 kl. 12.00

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgivere har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet ved at fremsætte skriftlige spørgsmål til mig@sa.dk. Ved spørgsmål, skal der i emnefeltet skrives ” Spørgsmål flytteudbud”.

De nærmere regler vedr. spørgsmål til udbudsmaterialet fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 1.7.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort her på siden.

Tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret på denne side.

Se spørgsmål og svar (PDF)

Informations- og spørgemøde samt besigtigelser af fra- og tilflytningsadresse

Der er afholdt  informations- og spørgemøde samt besigtigelser af fra- og tilflytningsadressen for interesserede leverandører d. 11. august 2017. Se referat fra mødet 11. august 2017

Spørgsmål 1: Spørgsmål vedr. forståelsen af ordlyden af minimumskravet til ”tilbudsgivers tekniske og faglige formåen” i udbudsbetingelsernes pkt. 4.2.
Der foretages en præcisering af ordlyden på baggrund af spørgsmål vedrørende forståelsen af minimumskravets ordlyd.

Fra udbudsbetingelserne: ”Det er et minimumskrav, at virksomheden indenfor de seneste tre (3) år har udført tre (3) opgaver med hver især en økonomisk værdi på minimum 1. mio. kr.”

Præciseret ordlyd: ”Det er et minimumskrav, at virksomheden indenfor de seneste tre (3) år har udført tre (3) kontrakter med hver især en kontraktværdi på minimum 1. mio. kr.”

Orientering vedr. parkeringsmulighed for lastbiler i Rigsdagsgården under flytningen
Rigsarkivet har modtaget brev fra Folketinget (FT), hvori FT “henstiller til, at der findes en løsning, hvor Rigsdagsgården friholdes for parkering af lastbiler af sikkerhedsmæssige årsager. Folketingets Administration vil derfor foreslå, at der bliver arbejdet på at finde en løsning med udgangspunkt i læsning i Tøjhusgade.”

Rigsarkivet er i dialog med FT om dette, og vil informere på vores hjemmeside, så snart der er en afklaring.
Fra FT brev: “Folketingets Administration vil gerne hjælpe med at finde en løsning, hvis lastbilen skal køre igennem pullertanlægget til Rigsdagsgården fra Slotsholmsgade for at parkere i Tøjhusgade”

Rigsarkivet forventer derfor, at flyttebiler altid kan køre gennem Rigsdagsgården. Hvis Rigsarkivet hører om andet, så orienterer vi straks via vores hjemmeside. Rigsarkivet har efter dialog med FT fået afklaret, at lastbiler gerne må holde parkeret inde i Rigsdagsgården i forbindelse med læsning af arkivalier. Lastbiler må dog kun holde parkeret i Rigsdagsgården, så længe der er aktivitet ved bilen.

Orientering om arrangementer i Rigsdagsgården
Rigsarkivet orienterer så snart vi måtte høre om arrangementer (statsbesøg, dronningebesøg mv.) i Rigsdagsgården, der vil forhindre lastbilkørsel. Folketingets åbning efter sommerferien, tirsdag d. 3. oktober, vil være et sådant eksempel, hvor vi allerede nu kan forvente, at Rigsdagsgården vil være utilgængelig hele eller dele af dagen. Rigsarkivet ved ikke på forhånd, hvornår sådanne arrangementer ligger.

Udbudsmaterialet

Det samlede udbudsmateriale ligger i zip-mappen med navnet ”Udbudsmateriale – Rigsarkivets udbud af flytning af arkivalier”, nedenfor. Klik på mappen for at downloade den på computeren.

Udbudsmateriale – Rigsarkivets udbud af flytning af arkivalier (ZIP, 4 MB)

Udbudsbekendtgørelse (PDF, 65 kB)