Arbejdsgruppe om ’Erfaringer med indsamling under corona-krisen’

Arkiver, museer og Det Kgl. Bibliotek har siden den første nedlukning i marts 2020 indsamlet dokumentation af corona-krisen. Arbejdsgruppen har til formål at skabe et overblik over bevaringsinstitutionernes erfaringer med indsamlingen.

Privatarkivudvalget har taget initiativ til en undersøgelse af, hvordan arkiver, museer og Det Kgl. Bibliotek har indsamlet materiale, der dokumenterer nedlukningen. For mange institutioner har der været tale om en ny form for haste-indsamling med måske nye metoder og arbejdsgange.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et spørgeskema, som sendes til alle arkiver, museer samt Det Kgl. Bibliotek (Netarkivet). Formålet er både at indsamle viden om, hvad der er indsamlet, men også hvordan institutionerne har indsamlet dokumentationen.

Det overordnede mål med gruppens arbejde er at undersøge, hvilke muligheder og udfordringer en hasteindsamling rummer samt skabe grundlag for, at arkiver og museer fremadrettet bliver bedre rustet i lignende situationer. Resultatet skal være med til at støtte samarbejder på tværs af institutioner samt styrke erfaringsudveksling og metode.

Medlemmer af arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra både nationale og lokale bevaringsinstitutioner:

Anders Klindt Myrvoll (Netarkivet, Det Kgl. Bibliotek)
Bente Jensen (Organisationen Danske Arkiver, Aalborg Stadsarkiv)
Caroline Nyvang (Dansk Folkemindesamling, Det Kgl. Bibliotek)
Jette Holmstrøm Kjellberg (Rigsarkivet)
Lars Kjær (Rigsarkivet)
Laura Maria Schütze (Roskilde Museum)
Lykke Pedersen (Nationalmuseet)
Mads Kyvsgaard Mogensen (Sammenslutningen af Lokalarkiver)
Rune Clausen (Det Grønne Museum)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arbejdsgruppen eller vil have gensendt et link til spørgeskemaundersøgelsen, kontakt venligst:

Mads Kyvsgaard Mogensen
Sekretariatsleder
Sammenslutningen af Lokalarkiver
Mobil: 75 84 08 98
Email: mkm@danskearkiver.dk