Privatarkivudvalget – samarbejde mellem danske arkiver

Siden arkivloven af 1992 har der eksisteret et samarbejde mellem de danske arkiver på privatarkiv­om­rådet via Privatarkivudvalget, som er nedsat af kulturministeren.

Udvalgets kommissorium for perioden 2020-23

Privatarkivudvalget har til opgave at fremme samarbejde og koordination mellem Rigsarkivet og andre kulturelle og videnskabelige institutioner, der indsamler og tilgængeliggør private arkivalier

Udvalget kan drøfte spørgsmål i forbindelse med indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private arkivalier. Udvalget kan udforme udviklingsprojekter på privatarkivområdet.

Udvalget har derudover til opgave at fremme tilgængeliggørelsen af private arkivalier.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til drøftelse af enkeltspørgsmål, eventuelt med deltagelse af sagkyndige, der ikke er medlem af udvalget.

Kulturministeriet kan anmode udvalget om at afgive udtalelse i spørgsmål, der knytter sig til ind­sam­ling, bevaring, tilgængeliggørelse m.v. af private arkivalier.

Rigsarkivaren indkalder til halvårlige møder og indkalder samtidig medlemmernes forslag til dags­orden.

Udvalget afgiver i 2023 en rapport til kulturministeren om udvalgets arbejde. Udvalget rappor­te­rer efter ministeriets nærmere bestemmelse om gennemførelse af enkelte projekter, hvortil der er op­nået støtte af offentlige midler.

Erfaringer med indsamling under corona-krisen

En arbejdsgruppe under Privatarkivudvalget har foretaget en spørgeskemaundersøgelse af danske kulturarvsinstitutioners dokumentation af coronakrisen.

Resultatet fremgår af en rapport, der søger at etablere et overblik over, hvad der er indsamlet. Rapporten inddrager også erfaringer med at indsamle dokumentation af begivenhed, mens den finder sted som samfundsdokumentation, og peger på en række muligheder og problematikker i indsamlingen af private arkiver og genstande.

PDF Rapport: En undersøgelse af danske kulturarvsinstitutioners dokumentation af coronakrisen

Pdf-ikon Resumé af rapport: En undersøgelse af danske kulturarvsinstitutioners dokumentation af coronakrisen (dansk)

Pdf-ikon  Summery of Report: A Study of the Danish Cultural Heritage Institutions’ Documentation of the Coronavirus crisis (English)

Mødereferater

Pdf-ikon Møde i Privatarkivudvalget august 2020

Møde i Privatarkivudvalget juni 2019

Møde i Privatarkivudvalget september 2018

 Møde i Privatarkivudvalget maj 2018

 Møde i Privatarkivudvalget marts 2017 

 Møde i Privatarkivudvalget december 2016

Rapporter

Privatarkivudvalget har indtil nu fungeret i alt seks perioder: 1993-96, 1997-2000, 2001-03, 2004-07, 2008-11, 2012-15 og 2016-2019, og der er i alt syv gange afgivet rapport til Kulturministeriet om udvalgets arbejde.

Pdf-ikon Privatarkivudvalgets rapport til kulturministeren 2016-2019

 Privatarkivudvalgets rapport til kulturministeren 2012-2015 

 Privatarkivudvalgets rapport til kulturministeren 2008-2011

 Privatarkivudvalgets rapport til kulturministeren 2004-2007