Rigsvåbenet, kongekronen og offentlig heraldik

Kongekronen og rigsvåbenet er statskendetegn, som kun må anvendes af Kongehuset og Staten. Våbenskjolde er underlagt heraldiske regler om, hvordan de må udføres og anvendes. Rigsarkivet er ansvarlig for offentlig heraldik i Danmark og har siden 1985 fungeret som Statens Heraldiske Konsulent.

Ifølge Arkivlovens § 5 behandler Rigsarkivet sager vedrørende brug af rigsvåbenet og er rådgivende for offentlige myndigheder i spørgsmål vedrørende offentlige våbener, segl og emblemer. Rigsarkivets behandling af heraldiske sager sker for at sikre, at anvendelse af statskendetegnene (rigsvåben med krone eller kronen alene) og offentlige våbener sker i overensstemmelse med de heraldiske principper, dvs. principperne for udformning af våbenskjolde.

Brug af rigsvåbenet og kongekronen

Rigsvåbenet og kongekronen er statskendetegn og forbeholdt Kongehuset og Staten. Retsstridig brug er strafbar ifølge Straffelovens § 132. Ønsker en statslig institution, myndighed eller lignende at anvende rigsvåbenet eller kongekronen, enten alene eller i et logo, skal der rettes henvendelse til Rigsarkivet.

Kroers, foreningers og virksomheders brug af kongekronen

Folketinget ændrede i juni 2016 arkivloven, så kroer, foreninger og virksomheder fra den 1. juli 2016 kan ansøge om at anvende kongekronen. De skal for at opnå tilladelse opfylde en række betingelser, der er fastsat i den tilhørende bekendtgørelse.

Brug af offentlige våbener, segl og emblemer

Offentlige myndigheder, der ønsker at føre heraldisk våben, segl eller emblem kan rette henvendelse til Rigsarkivet for rådgivning og vejledning. Et våben fastsættes i en blasonering (fagheraldisk beskrivelse) og ikke i en bestemt tegning. Enhver tegning, der lever op til blasoneringen, er en gyldig gengivelse af våbenet. Rigsarkivet rådgiver om korrekt udførelse og anvendelse af offentlige våbener og andre mærker og emblemer.

Danmarks våben og krone

Eksternt indhold blokeret pga. dine cookieindstillinger

Indholdet i dette felt hentes fra en ekstern kilde og bentytter 3. parts cookies. Hvis du vil se indholdet her på Rigsarkivets side, skal du acceptere "marketing" cookies.

Tilpas dine cookieindstillinger
Læs om Rigsarkivets brug af cookies