Rigsarkivet Sundhed

Rigsarkivet Sundhed er et projekt i Rigsarkivet til kvalificering og effektivisering af sundhedsvidenskabernes datagrundlag. Rigsarkivet Sundhed samarbejder med forskere over hele landet og har tilknyttet et rådgivende team af sundhedsvidenskabelige konsulenter.

Rigsarkivet Sundhed har fokus på, at data fra forskningsprojekter inden for sundhedsfremme, sundhedstjenesteforskning, epidemiologi, specifikke sygdomme og kliniske undersøgelser samt registre fra myndighederne dokumenteres, beriges med metadata, synliggøres og udleveres til sundhedsvidenskabelige forsknings- og uddannelsesformål.

Rigsarkivet Sundhed henvender sig primært til studerende og forskere inden for sundhedsvidenskab, men alle kan gå på opdagelse i dokumentationen om data.

+ Åben alle- Luk alle
 • Baggrund

  Rigsarkivet Sundhed viderefører det arbejde, der begyndte i 1996 med projektet ’Enheden for Registrering af Sundhedsvidenskabelige data’ (ERAS).

  ERAS blev oprettet for at:

  • afdække behovet for en sundhedsvidenskabelig dataarkivfunktion i Danmark
  • foretage og fastlægge strategier for central arkivering af data fra sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, gennemført i Danmark

  Rigsarkivet Sundhed er etableret på grundlag af en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og baserer sig på anbefalinger fra udvalget vedrørende arkivering af sundhedsvidenskabelige data. Udvalget ønskede initiativerne for indsamling, bevaring og formidling af sundhedsvidenskabelige data videreført i Rigsarkivet.

 • Sundhedsvidenskabelige konsulenter

  Rigsarkivet Sundhed udvikler løbende sine ydelser i samarbejde med vores brugere samt et eksternt konsulentteam, der består af:

  • Annette Kjær Ersbøll, professor, ph.d. i statistik, Statens Institut for Folkesundhed (SIF), SDU
  • Søren Paaske Johnsen, forskningsoverlæge, klinisk lektor, Klinisk Epidemiologi, Skejby Science Center, AAU
  • Tina Kold Jensen, professor, cand. med., journalist, Forskningsenheden for Miljømedicin, IST – Miljømedicin, SDU

  Rigsarkivet Sundhed mødes to gange årlig med konsulentteamet og drøfter indsatsens resultater og nye behov som sundhedsvidenskabelige forskere fra universiteter og hospitaler har vedrørende datadokumentation, bevaring samt dataformidling.

 • Arkiveringsnetværk

  For at sikre dialog og samarbejde med de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer har Rigsarkivet Sundhed etableret et netværk til forskere inden for sundhedsforskningen. Vi kalder netværket Arkiveringsnetværket for Rigsarkivet Sundhed.

  Medlemmerne af arkiveringsnetværket bidrager til at sætte fokus på dataarkivering og god dataskik i sundhedsforskningen.

  Netværket har over tres medlemmer fordelt på mere end halvtreds forskningsenheder.

 • Årsberetninger

  Læs årsberetninger for Rigsarkivet Sundhed under fanen “Service til sundheds- og samfundsvidenskab”.

 • Ekstern oparbejdning af datamaterialer

  Rigsarkivet Sundhed kan i særlige tilfælde understøtte dokumentation af forskningsdata på sundhedsområdet ved at medfinansiere forskeres egen dokumentation af vigtige datamaterialer. Arbejdet med dette kalder vi også ‘ekstern oparbejdning’.

  De forskningsmaterialer, som der indgås aftale om, udvælger vi i tæt samarbejde med vores samarbejdskontakter i det sundhedsvidenskabelige forskningsmiljø. Man kan ikke uopfordret ansøge om midler til ekstern oparbejdning.

  Kontakt arkivar Lindie Tessmer Andersen for yderligere information.