Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Rigsarkivet indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

  1. Indsamling af personoplysninger
  2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
  3. Samtykke
  4. Sikkerhed
  5. Dine rettigheder
  6. Links til andre hjemmesider
  7. Ændringer af privatlivspolitikken
  8. Kontakt

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler f.eks. følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og CPR-nummer.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed). Vi kan dele dine personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, hosting mv. Vores leverandører og samarbejdspartnere er forpligtet af databehandleraftaler og handler efter Rigsarkivets instruks.

Indsamling til abonnement på nyhedsbreve

Hvis du vil abonnere på nyhedsbreve fra Rigsarkivet beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og e-mail-adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål.

Indsamling ved benyttelse af Rigsarkivets arkivalier

Hvis du ønsker at bestille og låne arkivalier fra Rigsarkivet, der ikke er frit tilgængelige via vores hjemmesider, har vi brug for personoplysninger, så vi entydigt kan identificere dig. For at bestille arkivalier skal du oprette dig som bruger. I den forbindelse indsamler vi dit navn, adresse og e-mailadresse. Ved udlevering af arkivalier på Rigsarkivets læsesale indsamler vi yderligere dit CPR-nummer eller andet nationalt identifikationsnummer.

Indsamling ved bidragyder til indtastning af arkivalier

Hvis du ønsker at bidrage til indtastning af arkivalier, indsamler vi oplysninger om dit navn, adresse og e-mailadresse samt registrerer, hvad du indtaster.

Indsamling ved upload af jobansøgning

Hvis du søger en stilling ved Rigsarkivet og uploader ansøgning, cv, eksamenspapirer, mv. vil vi behandle oplysningerne, herunder personoplysninger, med henblik på at behandle din ansøgning. Vi har udarbejdet særskilt information om behandling af persondata til jobansøgere, som kan ses i forbindelse med afgivelse af ansøgning via vores rekrutteringssystem.

Indsamling ved forespørgsler og ansøgninger

Hvis du bestiller opslag i arkivalier, ansøger om adgang til ikke-umiddelbart tilgængelige arkivalier eller i øvrigt kontakter Rigsarkivet med spørgsmål til samlingerne, behandler vi de personoplysninger, du måtte afgive. I nogle tilfælde beder vi om dit CPR-nr., så vi entydigt kan identificere dig og kommunikere sikkert med dig via E-Boks / digital post på borger.dk.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik nederst på denne side.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er:

  • at følge hvordan siderne på Rigsarkivets hjemmesider anvendes, herunder blandt andet til udarbejdelse af statistik samt til at forbedre opbygningen af hjemmesiderne.
  • at sikre funktionaliteten af websitet.

Whistleblowerordning

Rigsarkivets whistleblowerordning er nærmere beskrevet i vores whistleblowerpolitik. Hvis du anvender ordningen til at indberette oplysninger, kan du vælge at være anonym, og i det tilfælde behandler vi ikke personoplysninger om dig.

Hvis du ikke har valgt at være anonym, behandler vi de personoplysninger, som fremgår af din indberetning. Det vil normalt dreje sig om almindelige personoplysninger i form af f.eks. navn, e-mail og telefonnummer. Afhængigt af indholdet af indberetningen kan der også indgå følsomme oplysninger (som f.eks. helbredsoplysninger) eller oplysninger om strafbart forhold. Vi behandler oplysningerne i overensstemmelse med § 22 i lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere, hvorefter behandling af personoplysninger kan ske, når det er nødvendigt for at behandle indberetninger, der er modtaget som led i en whistleblowerordning oprettet i henhold til loven.

Din indberetning behandles af særligt udpegede medarbejdere i Rigsarkivets whistleblowerenhed. Oplysninger, der direkte eller indirekte kan identificere dig, må videregives internt i whistleblowerenheden. Derudover må oplysninger om din identitet kun videregives til relevante myndigheder (som f.eks. politiet eller tilsynsmyndigheder) eller med dit samtykke. Der henvises i øvrigt til Rigsarkivets whistleblowerpolitik, hvor bl.a. retningslinjer for sletning af oplysningerne er omtalt (i pkt. 11).

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor). Dit samtykke til at modtage nyhedsbreve kan du altid trække tilbage ved at klikke på afmeld nederst i nyhedsbrevet.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

Indsigt i arkiverede personoplysninger

Arkivlovens § 39a giver dig ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, der findes i Rigsarkivet. Proceduren er imidlertid lidt forskellig fra den, der er beskrevet ovenfor.

Vil du se oplysninger, som Rigsarkivet har modtaget som aflevering fra andre myndigheder, kræves det blot, at du i forbindelse med din anmodning angiver, hvilken myndighed der oprindelig har behandlet  de oplysninger, som du ønsker indsigt i. Rigsarkivet identificerer derefter oplysningerne og forelægger dem for den afleverende myndighed, som derefter gennemfører behandlingen af din anmodning.

6. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Rigsarkivet
CVR-nr.: 60208212
Rigsdagsgården 9
1218 København K.
Tlf. 3392 3310
E-mail:
databeskyttelse@sa.dk

Version 1.1, 19-6-2018

Se også vores cookiepolitik