Rigsarkivarens sekretariat

I Rigsarkivarens Sekretariat er der ansat 7 medarbejdere, der er placeret i København under Rigsarkivarens ledelse.

Sekretariatet løser mange opgaver på tværs af organisationen. Hovedopgaverne omfatter juridisk rådgivning vedrørende arkivloven, varetagelse af aktindsigtssager, ministerbetjening, løbende understøttelse af direktionen samt krise- og pressehåndtering.

Sekretariatet varetager også følgende centrale opgaver: Strategisk kommunikation, udvikling af kommunikations- og brandingstrategi, heraldisk rådgivning, projektunderstøttelse, projektledelse og rådgivning om fondsansøgninger for så vidt angår større projekter. Endvidere står sekretariatet for et antal publikationer såsom Rigsarkivets årsrapporter, årsberetninger, Nordisk Arkivnyt.

Organisation

Sekretariatet løser centrale opgaver i Rigsarkivet og har fokus på ledelsesunderstøttelse:

  • Direktionsunderstøttelse
  • Juridiske opgaver
  • Presse og krisehåndtering
  • Strategisk kommunikation
  • Heraldik
  • Projektunderstøttelse og projektledelse
  • Rådgivning og arbejde med fonde