Rigsarkivarens sekretariat

I Rigsarkivarens Sekretariat er der ansat 4 medarbejdere, der er placeret i København under Rigsarkivarens ledelse.

Sekretariatet løser centrale opgaver på tværs af organisationen med fokus på direktionsunderstøttelse, strategiimplementering og -styring, juridisk rådgivning vedrørende arkivloven og varetagelse af aktindsigtssager.

Endvidere løses opgaver vedr. ministerbetjening, strategisk kommunikation samt pressehåndtering.