Retrodigitalisering

Retrodigitalisering stiller papirarkivalier til rådighed digitalt. Det sker ved digital fotografering, scanning og publicering på Rigsarkivets online services.

Vores hovedopgaver er, at gøre det lettere at bruge data fra Rigsarkivet, både for interne og eksterne brugere.

De digitaliserede arkivalier, der er umiddelbart tilgængelige, publiceres på Arkivalieronline via Rigsarkivets hjemmeside. Digitaliserede, men utilgængelige, arkivalier tilgængeliggøres på den interne platform, IRMA og kan stilles til rådighed efter ansøgning om arkivadgang eller egenacces.

Vi udvælger de samlinger der skal digitaliseres efter principperne i Rigsarkivets strategi for retrodigitalisering.

I Retrodigitalisering arbejder vi med:

  • Digitalisering af arkivalierne, hovedsageligt ved digital fotografering og dokumentscanning.
  • Ansvar for Rigsarkivets strategi for retrodigitalisering.
  • Forbedring af den registrerede datakvalitet for de arkivalier, der skal digitaliseres med henblik på at lette anvendelsen af de digitaliserede arkivalier.
  • Tilgængeliggørelse af de digitaliserede arkivalier omfatter konverteringer til Rigsarkivets valgte tilgængeliggørelsesformat og ved at koble filerne til metadata i Rigsarkivets søgesystem, Daisy.
  • Fejlretning sker efter henvendelse fra brugere om fejl og mangler på Arkivalieronline.
  • Langtidsbevaring sker ved at konvertere filerne til Rigsarkivets valgte langtidsbevaringsformat.
  • Kopiering af filer til eksterne projekter sker, når enheden Brugerservice har indgået samarbejdsaftaler med eksterne og samarbejdet vedrører udveksling af data.
  • Retrodigitalisering modtager klargjorte filer fra Rigsarkivets frivillige fotograferer og sørger for, at filerne publiceres på Arkivalieronline.