Retrodigitalisering

Retrodigitalisering har ansvaret for Rigsarkivets indsats med at stille papirarkivalier til rådighed digitalt. Dette sker ved digital fotografering, scanning og publicering på Rigsarkivets online services.

Retrodigitaliserings arbejde sikrer lettere anvendelse af Rigsarkivets data, både for interne og eksterne brugere. Digitaliserede arkivalier, der er umiddelbart tilgængelige, publiceres på Arkivalieronline.

Digitaliserede, men utilgængelige arkivalier, tilgængeliggøres på den interne platform, IRMA, og kan stilles til rådighed efter ansøgning om arkivadgang.

Udvælgelse af samlinger til digitalisering sker efter princip om, hvad der efterspørges mest eller i sammenhæng med eksterne samarbejder.

Opgaverne i Retrodigitalisering

  • Digitalisering af arkivalierne hovedsageligt ved digital fotografering og dokumentscanning.
  • Ansvar for Rigsarkivets strategi for retrodigitalisering.
  • Forbedring af den registrerede datakvalitet for de arkivalier, der skal digitaliseres med henblik på at lette anvendelsen af de digitaliserede arkivalier.
  • Tilgængeliggørelse af de digitaliserede arkivalier omfatter konverteringer til Rigsarkivets valgte tilgængeliggørelsesformat og ved at koble filerne til metadata i Rigsarkivets søgesystem, Daisy.
  • Fejlretning sker efter henvendelse fra brugere om fejl og mangler på Arkivalieronline.
  • Langtidsbevaring sker ved at konvertere filerne til Rigsarkivets valgte langtidsbevaringsformat.
  • Fremfinding og kopiering af filer til eksterne projekter sker, når enheden Brugerservice har indgået samarbejdsaftaler med eksterne og samarbejdet vedrører udveksling af data.
  • Retrodigitalisering modtager klargjorte filer fra Rigsarkivets frivillige fotograferer og sørger for, at filerne publiceres på Arkivalieronline.

Enhedschef: Lone Hedegaard Liljegren