Økonomi & Magasiner

Økonomi & Magasiners ansvarsområde dækker over Rigsarkivets økonomifunktion, samlingen af fysiske arkivalier og driften af vores bygninger.

Vi har det samlede ansvar for regnskab, budget og økonomistyring og udarbejder løbende økonomiopfølgning, ledelsesinformation og økonomiske analyser. Økonomi & Magasiner varetager afklaringen af Rigsarkivets samlede økonomiske ramme i dialog med Kulturministeriets departement.

I Økonomi & Magasiner har vi ansvaret for Rigsarkivets magasinforvaltning. Vi sikrer at samlingen af fysiske arkivalier opbevares bedst muligt, både klima- og sikringsmæssigt og i forhold til bestandskontrol og lagerstyrring. Samtidig har vi ansvaret for magasindrift og transport af arkivalier til læsesalene og scanning i Viborg.

Derudover står enheden for alle driftsrelaterede indkøb og besvarer spørgsmål vedrørende offentligt indkøb generelt. Enheden varetager Rigsarkivets bygninger og samarbejdet med Bygningsstyrelsen og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og har ansvar for den fysiske sikring af alle Rigsarkivets bygninger.

I Økonomi & Magasiner arbejder vi med:

 • Fastlæggelse og justering af Rigsarkivets økonomiske rammer.
 • Departementsbetjening i forhold til økonomiske spørgsmål.
 • Økonomistyring og løbende opfølgning på forbrug.
 • Controlling, bogføring og afstemning.
 • Vejledning i forhold til offentlig indkøb.
 • Driftsrelaterede indkøb og vejledning i de offentlige indkøbsregler.
 • Magasindrift, samlingskontrol, fejlretning i Daisy og accession.
 • Myndigheds- og museumslån samt transport af arkivalier til læsesalen.
 • Bygningsdrift og udvikling.
 • Sikring og adgangskontrol.
 • Reception og omstillingstelefon.