Økonomi & Bygninger

Økonomi & Bygningers ansvarsområde dækker Rigsarkivets økonomifunktion og bygningsdrift.

Enheden har det samlede ansvar for regnskab, budget og økonomistyring og udarbejder ledelsesinformation, statistik og løbende økonomiopfølgning samt analyser af Rigsarkivets ressourceanvendelse.

Økonomi & Bygninger varetager afklaringen af Rigsarkivets samlede økonomiske ramme i dialog med Kulturministeriets departement. Derudover står Økonomi & Bygninger for alle driftsrelaterede indkøb samt besvarer spørgsmål vedrørende offentligt indkøb generelt.

Enheden varetager Rigsarkivets bygningsmasse og samarbejdet med Bygningsstyrelsen og Offentlig Privat Partnerskab (OPP).

Økonomi & Bygninger har ansvar for den fysiske sikring i alle Rigsarkivets bygninger, herunder drift, service og vedligeholdelse af adgangskontrol systemer, automatisk indbrudsalarmeringssystemer, automatisk brandalarmeringssystemer og TV overvågning.

Enhedschef: Sarah Lund Pedersen