Læsesale & Ekspedition

Læsesale & Ekspedition holder styr på Rigsarkivets fysiske samlinger.

Vi modtager fysiske arkivalier fra myndigheder og private, placerer dem i magasiner, og registrerer, hvordan arkivalierne flytter sig i forbindelse med udlån mv.

Læsesale & Ekspedition ekspederer arkivalier til brugerne på læsesale m.m. På læsesalene sikrer vi, at de rette arkivalier kommer til rette bruger, og vi bistår med vejledning i anvendelse af arkivalierne.

Opgaverne i Læsesale & Ekspedition

  • Magasinindhold og modtagelse af papirarkivalier.
  • Dataopretning og registrering af metadata.
  • Ekspedition af arkivalier.
  • Flytninger af fysiske arkivalier.
  • Drift og sikring af læsesale.
  • Konservering af arkivalier.
  • Biblioteksforvaltning.

Enhedschef: Michael Graae