IT-enheden

IT-enheden har ansvaret for udvikling og drift af Rigsarkivets centrale IT-funktioner.

Enheden sikrer, at der tages hånd om Rigsarkivets fagsystemer i forhold til systemernes tilstand og fremtidige planer – det gør vi for at højne sikkerhed og effektiv drift.

IT-understøttelse af Rigsarkivets opgaver spiller en væsentlig rolle for Rigsarkivets strategi. Vi understøtter strategien gennem en række IT-principper og etablerer og sikrer udmøntningen af en samlet it-arkitektur for Rigsarkivets systemportefølje. Samtidig sikrer vi et solidt overblik over og styring af IT-systemporteføljen, herunder den underliggende udviklingsplan.

Derudover driver IT-enheden den løbende IT-governance for udvikling og systemforvaltning i tæt samarbejde med organisationen. Vi har desuden den løbende dialog med Statens IT omkring driften af Rigsarkivets systemer og opgaverne med at vedligeholde IT-systemer og IT-udviklingsmiljøer.

I IT-enheden arbejder vi med:

  • IT-principper og IT-arkitektur
  • Styring af Rigsarkivets IT-systemportefølje
  • IT-processer og IT-governance
  • IT-udvikling og IT-udviklingsmiljøer
  • Drift og vedligehold af egenudviklede fagsystemer
  • Driftssupport på systemerne i samarbejde med Statens IT og eksterne leverandører
  • Asset management og licensstyring