IT-enheden

IT-enheden favner Rigsarkivets centrale IT-funktioner.

IT er et vigtigt middel til at virkeliggøre Rigsarkivets strategi, og enheden koordinerer udformningen af en samlet it-arkitektur for Rigsarkivets systemportefølje i tæt samarbejde med forretningen.

Enheden sikrer et solidt overblik over og styring af IT-systemporteføljen, herunder den underliggende udviklingsplan. Enhedens opgaver angår således indkøb og udvikling af Rigsarkivets fagsystemer.

Enheden betrygger det nødvendige samarbejde mellem IT-driften og forretningen, samt et overblik over forretningsunderstøttelse og økonomi. IT-afdelingen varetager den løbende dialog med Statens IT omkring driften af Rigsarkivets systemer samt opgaverne med at vedligeholde porteføljen af IT-systemer.

Enheden sikrer således, at der tages hånd om Rigsarkivets fagsystemer i forhold til systemernes tilstand, fremtidige planer og enheden udarbejder et årshjul for systemerne alt sammen for at højne sikkerhed og effektiv drift. IT-afdelingen sikrer desuden, at IT-processer og -dokumentation forankres.

Endelig varetager enheden Rigsarkivets arbejde med IT-sikkerhed herunder arbejdet med at leve op til ISO27001.

Opgaverne i IT-enheden

  • IT-udvikling (og løbende vedligehold af egenudviklede systemer).
  • Styring af Rigsarkivets IT-systemportefølje og IT-processer.
  • Systemsupport (driften af systemerne i samarbejde med Statens IT).
  • Informationssikkerhed (koordination af informationssikkerhed, herunder IT-sikkerhed).