Indtægtsgivende Aktiviteter

Indtægtsgivende Aktiviteter har ansvaret for Rigsarkivets indtægtsgivende opgaver.

Det betyder kort sagt, at vi mod betaling tilbyder hjælp til de opgaver, som brugerne har i relation til Rigsarkivet.

Vi servicerer alle lige fra afleverende myndigheder til private personer og firmaer, som ønsker hjælp til at identificere bestemte informationer i Rigsarkivets samlinger – både digitale og på papir.

Indtægtsgivende Aktiviteter servicerer også brugere, som af forskellige grunde ikke selv kan eller ønsker at foretage arkivordning, informationssøgning eller hvor den vejledning og hjælp, som Rigsarkivets almindelige vejledning kan tilbyde, ikke er tilstrækkelig.

I Indtægtsgivende Aktiviteter arbejder vi med:

  • Hjælp til afleverende myndigheder i form af afleveringsklargøring (ordning) af arkivalier og konsulentopgaver.
  • Dokumentationsarbejde og informationssøgning.
  • Konsulentbistand i forhold til beskrivelse og gennemførelse af større dokumentationsopgaver, herunder udarbejdelse af forskningsdatasæt.
  • Forskerservice (i samarbejde med øvrige enheder).
  • Retrodigitaliseringsopgaver (i samarbejde med RETRO).
  • Konsulentbistand omkring arkivforhold, oftest fortegnelsesopgaver i ældre arkiver, hvor arkivejeren ikke selv har overblik over arkivbestanden eller egentlig oprydning, herunder implementering af BK-bestemmelser.
  • Bistand i forbindelse med skadede bevaringsværdige arkivalier – rensning og evt. digitalisering og udarbejdelse af arkiveringsversion til aflevering.