Indtægtsgivende Aktiviteter

Indtægtsgivende Aktiviteter har ansvaret for Rigsarkivets indtægtsgivende virksomhed og tilbyder alle brugergrupper hjælp til lige den/de opgave(r), de har i relation til Rigsarkivet.

Brugergruppen strækker sig fra afleverende myndigheder til private personer og firmaer, som ønsker bistand i forhold til at identificere bestemt informationer i Rigsarkivets samlinger – digitale såvel som på papir.

Indtægtsgivende Aktiviteter tilbyder således service til de brugere, som af forskellige grunde ikke selv kan eller ønsker at foretage fx arkivordning eller informationssøgning og hvor den vejledning og hjælp, som Rigsarkivets ordinære virksomhed kan tilbyde, ikke er tilstrækkelig.

Opgaverne i Indtægtsdækkede Aktiviteter

  • Bistand til afleverende myndigheder.
  • Konsulentbistand.
  • Dokumentationsarbejde og informationssøgning.
  • Forskerservice.
  • Retrodigitaliseringsopgaver.

Enhedschef: Jesper Steffensen