Indsamling

Indsamling har ansvaret for, at Rigsarkivet indsamler dokumentation af det danske samfund i flest mulige aspekter.

Alle statslige myndigheder, alle regionale myndigheder og ca. 50 af kommunerne afleverer deres dokumentation og forskningsdata til Rigsarkivet. Private afgør selv, om de vil aflevere til Rigsarkivet.

Enheden udvælger den dokumentation, som i fremtiden tegner det bedst mulige billede af det danske samfund samt sikrer, at dokumentationen kommer i hus i en form, så den kan genanvendes.

Al ny dokumentation til Rigsarkivet går således via Indsamling. Enheden fører endvidere tilsyn med offentlige myndigheders data og dokumenter i bred forstand (arkivdannelsen). Enhedens opgaver er fastsat i arkivloven.

Opgaver i Indsamling

  • Udstedelse af bestemmelser om bevaring af kassation af dokumentation skabt af den offentlige forvaltning samt anmeldt dokumentation fra den private sektor.
  • Godkendelsessagsbehandling af bevaringsværdige statslige it-systemer mhp. at sikre, at de kan arkiveres.
  • Forberedelse af aflevering af såvel papirbaseret dokumentation som data fra it-systemer og forskningsdata.
  • Tilsyn med offentlige myndigheders papirbaserede dokumentation og data.
  • Opsøgende arbejde i forhold til den private sektor.
  • Kursus, netværks- og konferencevirksomhed.

Enheden varetager endvidere vejlednings- og udviklingsopgaver i relation til ovenstående, sekretariatsfunktioner for Udvalget vedrørende bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af kommunale arkivalier (K-udvalget), Regionsudvalget og Privatarkivudvalget.

Opgaverne omfatter også forskningsaktiviteter.

Enhedschef: Mette Hall-Andersen