Indsamling

I Indsamling har vi ansvaret for at udvælge og indsamle den dokumentation, som i fremtiden afspejler det danske samfund bedst muligt.

Samtidig sikrer vi, at dokumentationen kommer i hus i et format, så den kan genanvendes. Al ny dokumentation til Rigsarkivet går derfor via Indsamling.

Derudover fører Indsamling tilsyn med offentlige myndigheders data og dokumenter i bred forstand (arkivdannelsen). Alle statslige myndigheder, alle regionale myndigheder og ca. 50 af kommunerne afleverer deres dokumentation og forskningsdata til Rigsarkivet. Private afgør selv, om de vil aflevere til Rigsarkivet. Enhedens opgaver er fastsat i arkivloven.

I Indsamling arbejder vi med:

  • At udstede bestemmelser om hvilke arkivalier/forvaltningsdokumentation, som skal afleveres til Rigsarkivet og hvilke der ikke skal til arkivet. Bestemmelserne dækker hele den offentlige sektor. Derudover tager enheden stilling til anmeldelser af arkivalier/dokumentation fra den private sektor som skal indgå i arkivets samling
  • Godkendelsessagsbehandling af bevaringsværdige statslige it-systemer for at sikre, at de kan arkiveres.
  • Forberede afleveringer af både papirbaseret dokumentation, data fra it-systemer og forskningsdata.
  • Tilsyn med offentlige myndigheders papirbaserede dokumentation og data.
  • Opsøgende arbejde i forhold til den private sektor og vurdering af henvendelser fra den private sektor, for eksempel privat personer, foreninger, fonde, organisationer og virksomheder og modtagelse at materiale fra dem.

Indsamling varetager også vejlednings- og udviklingsopgaver i relation til ovenstående, sekretariatsfunktioner for Udvalget vedrørende bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af kommunale arkivalier (K-udvalget) og Regionsudvalget.

Enheden omfatter forskning.