HR & Jura

I HR & Jura har vi ansvaret for en række stabs- og støttefunktioner inden for løn og personaleadministration, ledelsesstøtte og visse tværgående sekretariatsfunktioner.

Derudover rådgiver vi resten af organisationen om jura, GDPR og informationssikkerhed.

Vores hovedopgave er, at bidrage til udviklingen af Rigsarkivet som en attraktiv arbejdsplads, der lever op til standarderne for god arbejdsgiveradfærd, principperne om god forvaltningspraksis og databeskyttelse og informationssikkerhed.

I HR & Jura arbejder vi med:

  • Løn og personaleadministration
  • HR- og organisationsudvikling
  • Samarbejde og arbejdsmiljø
  • Tværgående sekretariatsopgaver (hovedmail og ESDH)
  • Juridisk rådgivning med fokus på offentlighedsloven, forvaltningsloven, arkivloven og databeskyttelseslovgivningen
  • Rådgivning om informationssikkerhed og databeskyttelse
  • DPO og sikkerhedsofficer
  • Systemansvar for administrative systemer (HR, løn og, ESDH)
  • Compliance inden for HR, løn og jura, informationssikkerhed og GDPR