HR, Jura og Fællessekretariat

HR, Jura og Fællessekretariat har ansvaret for en række stabs- og støttefunktioner inden for løn og personaleadministration, ledelsesstøtte, juridisk rådgivning samt fælles sekretariatsfunktioner.

Hovedopgaverne for enheden er at yde god rådgivning og service, sikre stabil og effektiv drift samt bidrage til udviklingen af Rigsarkivet som en attraktiv arbejdsplads, der lever op til standarderne for god arbejdsgiveradfærd, principperne om god forvaltningspraksis mv.

Opgaverne i HR, Jura og Fællessekretariat

  • Løn og personaleadministration.
  • HR- og organisationsudvikling.
  • Samarbejde og arbejdsmiljø.
  • Juridisk rådgivning med fokus på offentlighedsloven, forvaltningsloven, arkivloven, GDPR og informationssikkerhed.
  • Fælles sekretariatsopgaver (post, visitering, journalisering mv.).
  • Systemansvar for administrative systemer inden for HR, løn og Rigsarkivets ESDH-system.
  • Compliance inden for HR, løn og jura, herunder i forhold til god arbejdsgiveradfærd, god forvaltningsskik mv.

Enhedschef: Diana Søe Sandell