Dokumentation

I Dokumentation har vi til opgave at finde og udlevere data fra Rigsarkivets samlinger til borgerne efter reglerne i arkivloven og i loven om tidlig pension.

Det gælder de digitalt skabte dele af samlingerne og data på papir.

Enhedens arbejde skal sikre, at rekvirenter hurtigst muligt får adgang til de data, de er berettiget til, samtidig med at der leves op til de gældende databeskyttelseshensyn.

I Dokumentation arbejder vi med:

  • Sagsbehandling af udvalgte sager efter arkivlovens § 39 a. og b. (defineret ud fra klart defineret positivliste) vedr. borgeres ret til indsigt i egne personoplysninger.
  • Identifikation, digitalisering og øvrige støttebidrag til sagsbehandling af sager efter arkivloven § 39 a. og b. om ret til indsigt i egne oplysninger. Arbejdet sker i tæt samarbejde med enheden for Adgang & Egenacces.
  • Sagsbehandling af sager vedr. tidlig pension efter reglerne i arkivloven og i lov om tidlig pension
  • Sagsbehandling af OV-dokumentation (skifteretsmateriale fastholdes i enheden Indtægtsdækkede Aktiviteter i 2022 på grund af igangværende automatiseringsprojekt)
  • Sekretariats-, visiterings- og vejledningsfunktion for enheden Adgang & Egenacces og Dokumentation.