Rigsarkivets direktion

Rigsarkivets direktion består af rigsarkivaren og tre vicedirektører.

Anne-Sofie Jensen

Anne-Sofie Jensen
Rigsarkivar
E-mail: asj@sa.dk

Ole Magnus Mølbak Andersen

Ole Magnus Mølbak Andersen
Vicedirektør
Ansvarsområder: Retrodigitalisering,
Brugerservice, Indtægtsgivende Aktiviteter
E-mail: omma@sa.dk

Kirsten Villadsen Kirstmar

Kirsten Villadsen Kristmar
Vicedirektør
Ansvarsområder: Indsamling, Digital Bevaring,
Dataformidling
E-mail: kvk@sa.dk

Karl Hansen

Karl Hansen
Vicedirektør
Ansvarsområder: IT-enheden,
Læsesale & Ekspedition,
Økonomi & Bygninger,
HR, Jura & Fællessekretariatet
E-mail: kcph@sa.dk