Rigsarkivets direktion

Rigsarkivets direktion består af rigsarkivaren og tre vicedirektører.

Anne-Sofie Jensen
Rigsarkivar
Telefon: 33 92 33 10
asj@sa.dk

Ole Magnus Mølbak Andersen
Vicedirektør
Telefon: 41 71 73 11
omma@sa.dk

Kirsten Villadsen Kristmar
Vicedirektør
Telefon: 41 71 72 28
kvk@sa.dk

Karl Hansen
Vicedirektør
Telefon: 41 71 73 24
kcph@sa.dk