Rigsarkivets direktion

Rigsarkivets direktion består af rigsarkivaren og tre vicedirektører.

Anne-Sofie Jensen

Anne-Sofie Jensen
Rigsarkivar
Telefon: 33 92 33 10
asj@sa.dk

Ole Magnus Mølbak Andersen

Ole Magnus Mølbak Andersen
Vicedirektør
Ansvarsområder: Retrodigitalisering,
Brugerservice, Indtægtsgivende Aktiviteter
Telefon: 41 71 73 11
omma@sa.dk

Kirsten Villadsen Kirstmar

Kirsten Villadsen Kristmar
Vicedirektør
Ansvarsområder: Indsamling, Digital Bevaring,
Dataformidling
Telefon: 41 71 72 28
kvk@sa.dk

Karl Hansen

Karl Hansen
Vicedirektør
Ansvarsområder: IT-enheden,
Læsesale & Ekspedition,
Økonomi & Bygninger,
HR, Jura & Fællessekretariatet
Telefon: 41 71 73 24
kcph@sa.dk