Dataformidling

Dataformidling udstiller Rigsarkivets data på nye måder, så både eksisterende og nye brugere bliver opmærksomme på og anvender uudnyttede muligheder i Rigsarkivets data.

Dette gælder både eksisterende data og de data, som Rigsarkivet løbende modtager. Med udstilling menes at gøre data tilgængelig i digital og helst maskinlæsbar form, og udvikling af nye digitale løsninger og tjenester.

Opgaverne i Dataformidling

  • Ansvar for udvikling af Rigsarkivets tilgængeliggørelsesinfrastruktur
  • Udvikling og initial drift af services, der gør Rigsarkivets samlinger af digitalt skabte data anvendelige for brugerne på måder, der imødekommer deres behov. Dette gælder såvel administrativt skabte data, forskningsdata samt data fra private arkivskabere.
  • Udvikling af løsninger, der gør det muligt at udstille Rigsarkivets data i eksterne infrastrukturer.
  • Formulering, modning og udvikling af nye udstillingsdata og -datasæt, som udgangspunkt i samspil med eksterne interessenter.
  • Koordinering af aktiviteter inden for Rigsarkivet Sundhed med særligt fokus på anvendelse af data.
  • Undervisning af studerende og forskere i anvendelsen af Rigsarkivets samlinger.
  • Bidrag til adgangssagsbehandling, og udlevering af digitalt skabte data.

Opgaverne omfatter også forskningsaktiviteter.

Enhedschef: Jan Dalsten Sørensen