Dataformidling

Dataformidling udstiller Rigsarkivets data på nye måder, så både eksisterende og nye brugere bliver opmærksomme på og anvender uudnyttede muligheder i Rigsarkivets data.

Det gælder både eksisterende data og de data, som Rigsarkivet løbende modtager.

I Dataformidling arbejder vi med:

  • Udvikling og initial drift af nye løsninger og services, der gør Rigsarkivets data anvendelige for brugerne på måder, der imødekommer deres behov.
  • Udvikling af løsninger, der gør det muligt at udstille Rigsarkivets data i eksterne infrastrukturer.
  • Formulering, modning og udvikling af nye udstillingsdata og datasæt, i samspil med eksterne interessenter.
  • Forskerservice; herunder undervisning af studerende og forskere i, hvordan man bruger Rigsarkivets samlinger og vejledning til konkrete forskningsprojekter.
  • Hjælp til myndigheder med enkeltopslag i afleverede data.
  • Klargøring og udlevering af digitalt skabte data.

Enheden omfatter forskning.