Brugerservice

I Brugerservice sikrer vi sammenhængen og anvendeligheden af de tilbud, som Rigsarkivet stiller til rådighed for alle.

Det er vores kerneopgave, hele tiden, at gøre det lettere at overskue, finde og bruge data fra Rigsarkivet. Det gælder, når brugerne betjener sig selv fuldt ud på for eksempel Arkivalier Online og i Dansk Demografisk Database eller når de skal have vejledning og hjælp til at identificere og tilgå de ønskede data.

Vi sikrer, at udviklingen af de brugervendte tilbud sker i dialog med brugerne.

I Brugerservice arbejder vi med:

  • Udvikling og vedligeholdelse af indgangen til og brug af data fra Rigsarkivet. Det omfatter de relevante dele af hjemmesidens funktionalitet, søgning i metadata om Rigsarkivets samlinger, anvendelse af data, der er tilgængelige online og bestilling af papirarkivalier og digitalt skabte data.
  • Online og individuel vejledning, både telefonisk, skriftligt og på læsesalene. Området omfatter løbende udvikling og digitalisering af vejledningsopgaverne.
  • Crowdsourcing. Vi faciliterer aktiviteter til de brugere, som individuelt eller organiseret ønsker at bidrage til berigelsen af Rigsarkivets samlinger med for eksempel transskriberinger, vejledning eller retrodigitalisering.
  • Læsesalsdrift og sikring af læsesale.
  • Koordinering og udveksling med eksterne samarbejdspartenere i forbindelse med retrodigitaliserede og transskriberede data for eksempel Ancestry, Family Search og Danish Family Search.
  • Heraldisk virksomhed. Vi behandler sager vedrørende brug af rigsvåbenet og er rådgivende for offentlige myndigheder i spørgsmål vedrørende offentlige våbener, segl og emblemer.

Enheden omfatter forskning.