Brugerservice

Brugerservice har ansvaret for betjening af og dialog med brugerne omkring Rigsarkivets data – både på papir og digitalt.

Det er en kerneopgave for området at arbejde for, at det hele tiden bliver lettere at finde og anvende Rigsarkivets data.

Det gælder, når brugerne betjener sig selv fuldt ud, som fx på Arkivalieronline, Dansk Demografisk Database og Rigsarkivets Søgeservice.

Det gælder også, når brugerne skal have vejledning og bistand fra Rigsarkivet, som det fx gør sig gældende, hvis de ønsker at anvende data, der ikke umiddelbart er frit tilgængelige i henhold til reglerne i arkivloven.

Opgaverne i Brugerservice

  • Udvikling og vedligeholdelse af brugernes indgang til og anvendelse af Rigsarkivets data. Det gælder relevante dele af hjemmesidens funktionalitet, søgning i metadata om Rigsarkivets samlinger, anvendelse af data, der er tilgængelige online, samt bestilling af papirarkivalier og digitalt skabte data.
  • Udvikling og vedligeholdelse af vejledningsservice og vejledningsmateriale om anvendelse af Rigsarkivets data.
  • Individuel vejledning af brugerne. Fx enten telefonisk, skriftlig eller som bidrag til vejledningsopgaven på læsesalene.
  • Sagsbehandling af arkivadgang herunder udlevering af digitalt skabte data.
  • Koordinering og udveksling af data til løsninger, der gør det muligt at udstille Rigsarkivets data i samarbejdspartneres it-løsninger.
  • Heraldisk virksomhed.

Crowdsourcing, internationale relationer, forskning og kulturarrangementer

Brugerservice faciliterer de brugere, som individuelt eller organiseret ønsker at bidrage til berigelsen af Rigsarkivets samlinger med fx transskriberinger, vejledning eller retrodigitalisering (crowdsourcing).

I enheden ligger også ansvaret for internationale relationer og udveksling af data med eksterne institutioner og virksomheder, fx Ancestry, Family Search, Danish Family Search m.v.

Brugerservice har ansvaret for bl.a. følgende eksternt rettede aktiviteter: Brugerkurser, Historiske Dage, Kulturnatten, Kulturmødet m.v.

Opgaverne omfatter også forskningsaktiviteter.

Enhedschef: Allan Vestergaard