Brugerservice og Formidling

I Brugerservice og formidling er ansat ca. 100 medarbejdere fordelt på Rigsarkivets adresser i København, Odense, Aabenraa og Viborg.

Brugerservice og Formidlings opgaver er centreret om varetagelse og udvikling af brugervendte opgaver og services. De omfatter bl.a. brug af digitalt skabte data og dokumenter, læsesalsdrift, magasinstyring, ekspedition, fjernlån, adgangssagsbehandling, arkivfaglig vejledning, skole- og uddannelsestilbud, kursus- og undervisningsaktiviteter, udstillinger, crowdsourcing, samarbejde med brugerne, forskning, formidling og webredaktion. Dertil kommer opgaverne med udvikling og videreudvikling af digitale brugervendte systemer, scanning og digitalisering.

Organisation

Brugerservice og formidling er opdelt i følgende fem funktionsbestemte områder:

  • Sekretariat, Forskning og Arkivadgang – vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen
  • Vejledning og Brugerinddragelse – områdeleder Allan Vestergaard
  • Magasin og Ekspedition – områdeleder Michael Graae
  • Digital Service – områdeleder Anne Sofie Fink Kjeldgaard
  • Digitalisering – områdeleder Lone Hedegaard Liljegren