Adgang & Egenacces

I Adgang & Egenacces arbejder vi for at gøre ikke-umiddelbart tilgængelige data fra Rigsarkivets samlinger tilgængelige for borgerne ved individuel sagsbehandling efter reglerne i arkivloven.

Det gælder både de digitalt skabte dele af samlingerne og papir.

Vores arbejde sikrer, at ansøgere får adgang til de data, de er berettiget til. Samtidig sikrer vi, at der leves op til de gældende databeskyttelseshensyn.

I Adgang & Egenacces arbejder vi med:

  • Sagsbehandling efter arkivlovens § 30 ff. af brugeres ansøgninger om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt materiale
  • Sagsbehandling af komplekse sager efter arkivlovens § 39 a. og b. samt 43 a. vedrørende borgeres ret til indsigt i egne personoplysninger (egenacces).
  • Identificering, digitalisering og øvrige bidrag til sagsbehandling af sager efter arkivloven § 39 a. og b. (egenacces).
  • Tilsyn med anerkendte trossamfund.

Enheden omfatter forskning.