Mission og vision

Rigsarkivet er en institution under Kulturministeriet. Rigsarkivets samlinger dokumenterer i ord og billeder vores fælles historie og er tilgængelige for alle. Læs Rigsarkivets mission og vision. Download Udviklingsplan 2018, Kommunikationsstrategi og Grundfortælling.

Mission

Rigsarkivets mission – “Vores fælles hukommelse” – er udfoldet i en grundfortælling, som er bygget op om fem institutionelle værdier, “autentisk”, “brugerorienteret”, “samarbejdende”, “kompetent” og “troværdig”. Missionen har ordlyden:

Vores fælles hukommelse

Rigsarkivet bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid. Her findes de originale kilder til det danske samfunds udvikling i tekst, billeder og tal. Vi har historier om høj og lav, om hverdagsliv og Danmarkshistoriens store begivenheder. Din historie er også en del af Danmarks historie.

Mød os som nationalt arkiv, kultur- og forskningsinstitution og som informationsformidler

Som arkiv sikrer vi den skriftlige og digitale kulturarv nu og i fremtiden, så kommende generationer kan skrive og forstå deres historie. Rigsarkivet er et videnscenter for Danmarks historie. Det kræver sikker bevaring, viden om forskningens metoder og kvalitet i formidlingen.

Som kultur- og forskningsinstitution formidler vi Danmarks historie og bidrager til ny forskning og viden. Vi giver digital og fysisk adgang til det historiske materiale. Det har betydning for forskere, studerende og de borgere, der vil skrive og forstå deres egen historie.

Som informationsformidler er vi katalysator for samfundsdebatten. Politikere, medier og borgere har lige adgang til de historiske kilder. Det sikrer fri tolkning af historien og fremmer demokratisk debat om forudsætningerne for og udviklingen af nutidens samfund.

Vision

Rigsarkivet sikrer og aktiverer vores fælles hukommelse, så den i stigende grad skaber værdi for det danske samfund.

Rammeaftale 2019-2022

Rammeaftale mellem Kulturministeriet og Rigsarkivet 2019-2022 skal sikre at Rigsarkivet og Kulturministeriet har fokus på Rigsarkivets arbejde med at nå disse mål.

Grundfortælling

Rigsarkivets grundfortælling har både et eksternt og internt sigte. Den skal medvirke til at styrke den interne sammenhængskraft på tværs af Rigsarkivet, lejres i strategier samt rammeaftalemål og danner fundamentet for Rigsarkivets eksterne kommunikation.

Årsrapport

Rigsarkivets årsrapport præsenterer det overordnede regnskab for institutionens virksomhed på de faglige, økonomiske og personalemæssige områder.