Fokusgrupper og brugerundersøgelser

Rigsarkivet har forskellige initiativer som løbende ser på hvordan samarbejdet med de statslige myndigheder fungerer.

Fokusgruppe

Formålet med fokusgruppen er:

  • at få myndighedernes hjælp til at belyse udfordringerne ved afleveringer af arkiveringsversioner af data og dokumenter fra it-systemer
  • at få forslag til, hvordan det kan gøres mere effektivt at aflevere til Statens Arkiver
  • at evaluere de initiativer, som vi tager på området

Der forventes 1-2 møder i fokusgruppen om året. Gruppen henvender sig til personer, som har været involveret i arbejdet med aflevering af en arkiveringsversion til Rigsarkivet.

Brugerundersøgelse

Brugerundersøgelse 2016
Rigsarkivet gennemførte i slutningen af 2016 en brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører for at måle tilfredsheden med arkivets ydelser i form af sagsbehandling, vejledning, test, kurser mv.

Undersøgelsen følger op på en tidligere undersøgelse fra 2014 og har som formål at måle hvilken effekt Rigsarkivets handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data har haft på nuværende tidspunkt. Undersøgelsen har derfor haft fokus på aflevering af arkiveringsversioner af data fra myndighedernes it-systemer.

Brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 – rapport

Brugerundersøgelse 2014
Rigsarkivet gennemførte i slutningen af 2014 en brugerundersøgelse blandt alle statslige, kommunale og regionale myndigheder samt it-leverandører med offentlige kunder. § 7-arkiverne blev også informeret, da de i høj grad er brugere af Rigsarkivets ydelser på området.

Baggrunden for undersøgelsen er, at Rigsarkivet i de kommende år skal arbejde med at gøre processerne omkring aflevering af arkiveringsversioner af data mere effektive. Arbejdet sker ud fra en handlingsplan udarbejdet i 2014 på grundlag af fokusgruppemøder mv. med myndigheder og leverandører.

Formålet med brugerundersøgelsen er, at den skal fungere som en ‘nulpunktsundersøgelse’ i forhold til handlingsplanen. I 2016 gentages undersøgelsen for at undersøge, om handlingsplanen har haft den ønskede effekt.

Der er udarbejdet en rapport over resultaterne af undersøgelsen.

Brugerundersøgelse blandt offentlige myndigheder og it-leverandører 2014 – rapport