Arkivlovgivning

På denne side finder du en samlet oversigt over arkivlovgivning gældende for statslige myndigheder.

Arkivloven
 Arkivloven – lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007 (PDF)

Lovbekendtgørelse af arkivloven, der opsamler ændringer (nr. 1201 af 28. september 2016) (LINK til Retsinformation)

Arkivbekendtgørelsen
 Arkivbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 (PDF)

+ Åben alle- Luk alle