Aflevering af papirarkivalier

Statslige myndigheder skal aflevere deres papirarkivalier, inden de er 30 år gamle. Det fremgår af arkivlovens §13.

Rigsarkivet udarbejder planer for, hvornår myndigheder skal aflevere deres papirarkivalier. I vil blive kontaktet af Rigsarkivet, når afleveringssagen skal starte.

Se om I skal aflevere papirarkivalier i 2014-2016 her i cirkulæreskrivelsen. Tidsplan for hvert ministerieområde findes som bilag i skrivelsen.

Download

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier 2017-2020 – cirkulæreskrivelse

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier 2021-2022

+ Åben alle- Luk alle