Aflevering af papirarkivalier

Statslige myndigheder skal aflevere deres papirarkivalier, inden de er 30 år gamle. Det fremgår af arkivlovens §13.

Rigsarkivet udarbejder planer for, hvornår myndigheder skal aflevere deres papirarkivalier. I vil blive kontaktet af Rigsarkivet, når afleveringssagen skal starte.

Se om I skal aflevere papirarkivalier i 2021-2025 her i cirkulæreskrivelserne. Tidsplan for hvert ministerieområde findes som bilag i skrivelserne.

Download

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier 2021-2022

PDF Tidsplan for aflevering af papirarkivalier 2022-2025

+ Åben alle- Luk alle