Ordning af papirarkivalier

Ønsker I arkivteknisk bistand til at få ordnet jeres papirarkivalier, hvad enten I skal aflevere efter arkivlovens § 13 eller I ønsker at beholde eller aflevere til andet offentligt arkiv, så kan Rigsarkivets afdeling for indtægtsdækket virksomhed hjælpe.

Vi tilbyder at hjælpe med følgende:

 • Besigtige de arkiver I skal aflevere
 • Gennemgå og kortlægge arkiverne
 • Transportere arkivalierne til ordningsstedet
 • Ordne og sortere arkivalier efter Bevarings- og kassations bestemmelserne
 • Udskille kassabilia
 • Rense arkivalierne for arkivfremmet materiale, som plastik og metal
 • Ompakke i arkivæsker som er godkendt af Rigsarkivet
 • Indtaste i Rigsarkivets Arkivdatabase Daisy
 • Lime etiketter på æskerne
 • Sikkerhedsmakulere materiale som skal kasseres
 • Returnere frasorterede sager, hvis det ønskes
 • Aflevere og opstille arkivalierne

Vi kan tilbyde både totalløsninger og delløsninger afhængig af hvad I måtte ønske.

Hvis I har spørgsmål eller ønsker at vi kommer på besigtigelse, så kontakt venligst Rigsarkivets IV-afdeling med henblik på at få et uforpligtende tilbud. Kontakt områdeleder Jesper Steffensen på telefon 41717457 eller send til mailbox@sa.dk.